Udział w Kursie Łączności (foto)

W dniach 3 – 4 czerwca 2017 roku kilkunastoosobowa delegacja z naszej Jednostki uczestniczyła w Kursie Łączności zorganizowanym przez stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl – Ruch Na Recz Obrony Terytorialnej. Podczas Kursu realizowano zagadnienia z zakresu m.in. historii łączności, komunikacji radiowej, nawiązywania łączności przewodowej i bezprzewodowej, przemienników radiowych, budowy i obsługi radiostacji, sporządzania dokumentacji korespondencji radiowej, obsługi łącznicy polowej ŁP-10 i telefonów polowych oraz przekazywania meldunków SITREP, SPOTREP i MEDEVAC. Poza wykładami odbyły się ćwiczenia praktyczne, w tym m.in. postawienie rozkazu bojowego i realizacja zadania taktycznego.

Czytaj dalej Udział w Kursie Łączności (foto)

Zabezpieczenie biegu „RUNFIT” w ramach Dni Tarnobrzega (foto)

W dniu 3 czerwca 2017 roku tarnobrzescy strzelcy na prośbę organizatorów zabezpieczali bieg „RUNFIT” w ramach Dni Tarnobrzega. Do obowiązków członków naszej Jednostki należało pilnowanie, aby żadne osoby postronne nie przeszkodziły uczestnikom biegu w pokonywaniu przeszkód oraz nadzór nad dokładnym i prawidłowym pokonywaniem poszczególnych przeszkód przez uczestników biegu.

Czytaj dalej Zabezpieczenie biegu „RUNFIT” w ramach Dni Tarnobrzega (foto)

Spotkanie z pierwszym oficerem WP z JS 2002 Tarnobrzeg (foto)

W dniu 27 maja 2017 roku odbyło się spotkanie tarnobrzeskich strzelców z naszym starszym kolegą „ze Strzelca”, pierwszym oficerem Wojska Polskiego wywodzącym się z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”. Podczas spotkania uhonorowaliśmy go godnością członka honorowego JS 2002 Tarnobrzeg, co zostało symbolicznie udokumentowane pamiątkową tablicą. Następnie odbyły się rozmowy w gronie strzeleckim przy ognisku, podczas których strzelcy mogli zapytać naszego kolegę o ciekawostki żołnierskiego życia.

Czytaj dalej Spotkanie z pierwszym oficerem WP z JS 2002 Tarnobrzeg (foto)