Zajęcia szkoleniowe w dniu 24 lutego 2018 r.

W sobotę, 24 lutego 2018 roku strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” uczestniczyli w zajęciach szkoleniowych. Szkolenie odbywało się równolegle w obydwu plutonach. Pierwszy pododdział realizował zagadnienia związane z natarciem drużyny na punkt oporu przeciwnika, a także walkę w okopach. Drugi zaś szkolił się z zakresu obserwacji i oceny odległości w terenie. Pomimo padającego śniegu i niskiej temperatury strzelcy wykazali się hartem ducha i dużym zaangażowaniem w zajęcia szkoleniowe.

Czytaj dalej Zajęcia szkoleniowe w dniu 24 lutego 2018 r.

Udział w 76. rocznicy utworzenia Armii Krajowej

W dniu 22 lutego 2018 roku tarnobrzescy strzelcy wzięli udział w uroczystościach miejskich z okazji 76. rocznicy powołania Armii Krajowej. Uroczystości odbyły się przed pomnikiem Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” na Placu 1000-lecia w Tarnobrzegu, a następnie w Zamku Dzikowskim. Poza strzelcami z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w uroczystościach udział wzięli żołnierze z 32 batalionu lekkiej piechoty, klasy mundurowe oraz kombatanci. Tarnobrzescy strzelcy uformowali pododdział reprezentacyjny ze sztandarem Armii Krajowej Obwód Tarnobrzeg, a także wzięli udział w prelekcji historycznej, która odbyła się w Zamku Dzikowskim w Tarnobrzegu.

Czytaj dalej Udział w 76. rocznicy utworzenia Armii Krajowej

Zajęcia szkoleniowe w dniu 17 lutego 2018 r.

W sobotę, 17 lutego 2018 roku strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” uczestniczyli w zajęciach szkoleniowych. W ramach zajęć odbyło się zadanie taktyczne, podczas którego ćwiczono poruszanie się pododdz iałów lekkiej piechoty, a także realizowanie procedur przekraczania terenu niebezpiecznego. Ponadto ćwiczono zagadnienia związane ze służbą wartowniczą i ochronną. Zajęcia zakończyła gra terenowa, podczas której strzelcy przećwiczyli umiejętność skrytego poruszania się, a także służby wartowniczej.

Czytaj dalej Zajęcia szkoleniowe w dniu 17 lutego 2018 r.

Zimowe Zgrupowanie Szkoleniowe „Blizna”

W dniach 9 – 11 lutego 2018 roku strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” wzięli udział w Zimowym Zgrupowaniu Szkoleniowym „Blizna”. Zgrupowanie odbyło się w miejscowości Blizna w oparciu o tamtejszy Park Historyczny i przyległe do niego obiekty. Podczas zgrupowania realizowany był Zimowy Kurs Taktyczny (Arctic Survival Course).

Czytaj dalej Zimowe Zgrupowanie Szkoleniowe „Blizna”

Zajęcia szkoleniowe w dniu 7 lutego 2018 r.

W środę, 7 lutego 2018 roku, strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” wzięli udział w kolejnych zajęciach szkoleniowych w ramach ferii zimowych. Tym razem w ramach zajęć odbyło się strzelanie kontrolne na Odznakę Strzelecką, która została wprowadzona w tarnobrzeskiej Jednostce Strzeleckiej. Regularne zajęcia na strzelnicy przyniosły efekt w postaci dobrych wyników i celnych strzałów, dzięki czemu dziesięciu członków tarnobrzeskiego „Strzelca” zdobyło Brązową Odznakę Strzelecką.

Czytaj dalej Zajęcia szkoleniowe w dniu 7 lutego 2018 r.

Udział w Zimowym Kursie Taktycznym

W dniach 2 – 4 luty 2018 roku strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” wzięli udział w Zimowym Kursie Taktycznym (ATC) zorganizowanym przez stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl – Ruch Na Rzecz Obrony Terytorialnej w okolicach miejscowości Baligród w Bieszczadach. W ramach kursu odbyło się szkolenie z zakresu podstaw nawigacji lądowej, budowy schronień w terenie, przygotowywania posiłków na ognisku oraz poruszania się pododdziałów lekkiej piechoty w terenie górskim w zimie, a także przeciwdziałania odmrożeniom oraz zjawisku hipotermii podczas działań taktycznych.

Czytaj dalej Udział w Zimowym Kursie Taktycznym

Zajęcia szkoleniowe w dniu 31 stycznia 2018 r.

W środę, 31 stycznia 2018 roku, strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” odbyli strzelanie kontrolne na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Tarnobrzegu. Podczas zajęć szkoleniowych strzelano z karabinków kbks oraz ćwiczono składanie i rozkładanie karabinka AKM. Tarnobrzescy strzelcy wystrzelili łącznie kilkaset sztuk amunicji, a zajęcia przebiegły sprawnie i bezpiecznie.

Czytaj dalej Zajęcia szkoleniowe w dniu 31 stycznia 2018 r.