Strzelanie na odznakę strzelecką w dniu 27 czerwca 2018 r.

W środę, 27 czerwca 2018 roku, strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” wzięli udział w zajęciach szkoleniowych na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Tarnobrzegu. Podczas zajęć odbyło się strzelanie kwalifikacyjne na odznakę strzelecką. Regularne zajęcia na strzelnicy owocują coraz lepszymi wynikami osiąganymi przez tarnobrzeskich strzelców. Najlepsi uzyskali prawo do noszenia brązowych odznak strzeleckich. Strzelano z karabinków sportowych KBKS, pistoletu sportowego RUGER oraz karabinka AKM. Łącznie strzelcy wystrzelili prawie 1000 sztuk amunicji.

Czytaj dalej Strzelanie na odznakę strzelecką w dniu 27 czerwca 2018 r.

Dobowe zajęcia szkoleniowe w dniach 16 – 17 czerwca 2018 r.

W dniach 16 – 17 czerwca 2018 roku strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” wzięli udział w zajęciach dzienno – nocnych, które jednocześnie zakończyły obecny rok szkoleniowy. Przećwiczone i omówione zostały zagadnienia z zakresu zakładania bazy przejściowej i służby w niej, skrytego poruszania się oraz reakcji na kontakt z przeciwnikiem. Po zapoznaniu szkolonych z realizowaną tematyką zorganizowano grę taktyczną, która trwała przez kilka godzin nocnych. Strzelcy działali w kilku pododdziałach, wykonując zadania z zakresu rozpoznania określonego obszaru w nocy. Podczas zajęć używano również środków noktowizyjnych.

Czytaj dalej Dobowe zajęcia szkoleniowe w dniach 16 – 17 czerwca 2018 r.