227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Jak co roku, w dniu 3 maja, strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” wzięli udział w miejskich uroczystościach. W tym roku świętowano 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tarnobrzescy strzelcy uformowali pododdział reprezentacyjny ze sztandarem Armii Krajowej Okręg Tarnobrzeg i wzięli udział we Mszy Świętej w Kościele O. O. Dominikanów, a także w obchodach na tarnobrzeskim rynku. Następnie przemaszerowano na Plac Surowieckiego w Tarnobrzegu, gdzie po oddaniu honorów zakończono uroczystości.

Zdjęcia pochodzą ze stron www.tarnobrzeg.pl oraz www.nadwisla24.pl