Charakterystyka Marszu

Wśród wielu miejscowości w Polsce o tej nazwie wyróżniają się w świadomości pokolenia wychowanego w międzywojniu Konary, położne opodal Klimontowa. Tu bowiem, na rozległej wyżynie nad Koprzywianką rozegrała się w dniach 16 – 23 maja 1915 roku chlubna bitwa dla odrodzonego w postaci legionów Wojska Polskiego.

Nazwa „Bitwa pod Konarami” wzięła się stąd, iż w tej właśnie wsi znajdowały się głównie pozycje wyjściowe naszych wojsk dowodzonych przez późniejszego marszałka Józefa Piłsudskiego. Konary później stały się symbolem całej bitwy, chociaż boje, potyczki toczyły się na polach, łąkach, w zagajnikach, wąwozach kilku wiosek. Tu tworzyła się legenda legionowego czynu, legenda Józefa Piłsudskiego. Nawet w pogrzebowym wierszu wspomina konarskie boje poeta Roman Woynicz – Horoszkiewicz:

„Szarą czapkę strzelecką, dano Mu do trumny,
widziały ją Konary, Tarłów, Kostiuchnówka,
i dziwnie się zgodziły – Krzyż Virtuti dumny
i ta prosta, żołnierska, siwa maciejówka…”

Źródło: J. Myjak „Konary”; Staszów, listopad 1988

Dla upamiętnienia czynu legionowego tarnobrzescy Strzelcy organizują każdego roku Marsz Szlakiem Walk Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego po Ziemi Sandomierskiej „Konary”. Wszyscy, którzy identyfikują się z patriotycznymi wzorcami naszych przodków mogą wyruszyć na szlak razem z nami.


Przebieg Bitwy pod Konarami

Historia marszów do Konar

Regulamin Marszu


Literatura:

Juliusz Kaden – Bandrowski „Bitwa pod Konarami” (Kraków 1915)