Dla rodziców

Szanowni Rodzice!

Jeżeli Wasza córka lub syn zwrócą się do Państwa o pozwolenie do wstąpienia do Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” to warto abyście zapoznali się z ogólnymi zasadami funkcjonowania stowarzyszenia oraz tym co czeka Wasze dzieci w samej organizacji.

Jednostka Strzelecka 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Jędrusie” jest stowarzyszeniem jak najbardziej legalnym, o długoletniej tradycji sięgającej początków XX wieku oraz wpisanym do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod numerem: 0000242240. Posiada demokratycznie wybieralne władze, wybierane na trzyletnią kadencję. Zarząd Stowarzyszenia czyli Dowództwo Jednostki organizuje całoroczną pracę wychowawczą głównie wśród młodzieży szkół gimnazjalnych, średnich i wyższych.

„Strzelec”, bo tak często jesteśmy nazywani, funkcjonuje w Tarnobrzegu nieprzerwanie od 1992 roku, czyli już blisko 30 lat.

Biuro Jednostki mieści się w Tarnobrzegu przy ulicy Wyspiańskiego 12 (IV piętro, na przeciwko Radia „Leliwa”) i tam można nas znaleźć. Szczegóły dotyczące godzin pracy biura znajdują się w dziale „Kontakt”.

Czym się zajmujemy?

Jednostka Strzelecka 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” jest organizacją nastawioną głównie na pracę z młodzieżą pod kierunkiem doświadczonych instruktorów „Strzelca”, którzy organizują całoroczne zajęcia w drużynach i plutonach jako podstawowych jednostkach organizacyjnych.

Tradycyjnie już od kilkunastu lat organizujemy nie tylko obozy wakacyjne ale też różnego rodzaju szkolenia podnoszące nie tylko sprawność fizyczną uczestników ale również uczące współpracy w grupie, koleżeństwa, zaangażowania, a czasem i poświęcenia dla innych.

Przykładów takiego działania można by podać wiele i jeśli Państwo są zainteresowani to zapraszamy nie tylko do naszej galerii zdjęć ale również do informacji jakie na nasz temat ukazywały się w prasie lokalnej i krajowej.

Jednostka nasza współorganizowała wiele imprez o charakterze patriotyczno – obronnym oraz wielokrotnie uczestniczyła w wielu uroczystościach zarówno szczebla lokalnego jak i ogólnopolskiego, z czego jesteśmy dumni.

Na co dzień zajmujemy się działaniami promującymi zdrowy styl życia, współpracą w grupie rówieśników, strzelectwem, podnoszeniem sprawności fizycznej, topografią oraz szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy. Organizujemy marsze terenowe, zawody na orientację, zawody sportowe i wiele innych przedsięwzięć zarówno szkoleniowych jak i wychowawczych. Strzelcy ponadto poznają historię Polski i regionu, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji walk o niepodległość.

Bycie strzelcem zobowiązuje nie tylko do uczestnictwa w samych zajęciach szkoleniowych i imprezach patriotycznych ale również uczy karności, dyscypliny, punktualności oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie jak i powierzony sprzęt stanowiący majątek organizacji.

Dla najlepszych otwarta jest droga awansowa i powierzanie coraz to bardziej odpowiedzialnych zadań aż do kierowania drużyną / plutonem swoich rówieśników i organizowania z nimi pracy strzeleckiej.

Działalność naszą traktujemy jako wkład w szkolenie proobronne młodzieży poprzez kształtowanie świadomości młodego obywatela jakim jest Wasze dziecko oraz zapewnienie mu wartościowych i alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Co daje Waszemu dziecku przynależność do Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”?

Po pierwsze: nauczy się samodzielności, działania w grupie, zdobędzie nowe doświadczenia i tężyznę fizyczną;

Po drugie: po pewnym czasie nauczy się odpowiedzialności za siebie i innych;

Po trzecie: zdobędzie wiedzę, która przyda się w sytuacjach ekstremalnych (oby do takich nigdy nie doszło), takich jak: katastrofa, klęska żywiołowa, przetrwanie w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, pozna zasady komunikacji i sygnały alarmowe, nauczy się określać swoje położenie i zasady postępowania w przypadkach zagrożenia życia;

Po czwarte: dowie się ciekawych rzeczy o historii Polski i swoim regionie, historii Strzelca i patronie Jednostki, pozna wiele ciekawych miejsc wyjeżdżając na obozy, marsze i zloty organizowane w ramach zajęć strzeleckich;

Po piąte: pozna wielu kolegów, a być może zdobędzie wielu nowych przyjaciół na dobre i na złe, co w późniejszym życiu ma duże znaczenie.

I przede wszystkim to, czego nie da się przeliczyć na pieniądze, czyli zaufanie, sympatię i poparcie społeczności lokalnej oraz różnych instytucji, z którymi współpracuje Jednostka Strzelecka 2002 Tarnobrzeg. Jeżeli chodzi zaś o Was rodziców to: przede wszystkim wiecie gdzie i w jakim towarzystwie przebywa Wasze dziecko, z zajęć w „Strzelcu” zawsze wyniesie coś wartościowego – przydatnego w dalszym życiu.

Ze strzeleckim pozdrowieniem,
Kadra Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg
im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”