Dobowe zajęcia szkoleniowe w dniach 16 – 17 czerwca 2018 r.

W dniach 16 – 17 czerwca 2018 roku strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” wzięli udział w zajęciach dzienno – nocnych, które jednocześnie zakończyły obecny rok szkoleniowy. Przećwiczone i omówione zostały zagadnienia z zakresu zakładania bazy przejściowej i służby w niej, skrytego poruszania się oraz reakcji na kontakt z przeciwnikiem. Po zapoznaniu szkolonych z realizowaną tematyką zorganizowano grę taktyczną, która trwała przez kilka godzin nocnych. Strzelcy działali w kilku pododdziałach, wykonując zadania z zakresu rozpoznania określonego obszaru w nocy. Podczas zajęć używano również środków noktowizyjnych.

Dzięki przeciwstawieniu kilku pododdziałów ze sobą zarówno adrenalina jak i wartość szkoleniowa zadań były wysokie i pozwoliły nauczyć wielu nowych i przydatnych umiejętności. Zajęcia zakończyły się o wczesnych godzinach porannych.