Egzamin końcowy z zakresu Kursu Piechoty

W dniu 28 kwietnia 2018 roku w tarnobrzeskiej Jednostce Strzeleckiej przeprowadzono egzamin końcowy z zakresu trwającego od kilku miesięcy Kursu Piechoty. Do egzaminu przystąpiło 11 strzelców. Egzamin został zrealizowany w formie zadania taktycznego obejmującego m. in. różne rodzaje poruszania się pododdziałów lekkiej piechoty, obronę drużyny, natarcie drużyny, reakcje na kontakt ogniowy oraz czyszczenie okopów. Kilkumiesięczne szkolenie przyniosło oczekiwane efekty i wszyscy strzelcy, którzy przystąpili do egzaminu ukończyli go z wynikiem pozytywnym.