Historia Marszów

Historia Marszów do Konar nierozerwalnie związana jest z działalnością tarnobrzeskiego „Strzelca”. To właśnie z inicjatywy członków tutejszego oddziału w roku 1996 zapadła decyzja o corocznym organizowaniu marszu upamiętniającego Walki Legionów na Ziemi Sandomierskiej. Sama idea nasunęła się po doświadczeniach wyniesionych przez tarnobrzeskich Strzelców zdobytych w roku 1994 podczas III Marszu Legionów Radom – Laski oraz w roku 1995 w trakcie uczestnictwa w Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej Kraków – Kielce.

Rok 1996

Pierwszy marsz z założenia rozpoznawczy, w którym uczestniczyli tylko członkowie „Strzelca” zorganizowano w dniach 25 i 26 maja 1996 roku na trasie: Tarnobrzeg – Koprzywnica (dojazd PKS), dalej pieszo do Sulisławic, Gieraszowic, przez Rybnicę – Julianów do Górek Pęchowskich (pomnik Legionistów). W okolicach Górek Pęchowskich został zorganizowany odpoczynek połączony z biwakowaniem w terenie przygodnym. Po kilkugodzinnym odpoczynku w strugach ulewnego deszczu nastąpił wymarsz i powrót nocą przez Klimontów – Borek – Zbigniewice do Koprzywnicy, stąd PKS-em do Tarnobrzega. Marsz zakończono 26 maja w godzinach południowych. W pierwszym Marszu uczestniczyło ogółem 18 strzelców z oddziałów „Tarnobrzeg”, „Stalowa Wola” i „Sandomierz”.

Po doświadczeniach z pierwszego marszu postanowiono zmienić formułę – to znaczy zrezygnować z dojazdu PKS-em, a sam marsz rozpoczynać i kończyć w Tarnobrzegu na przeprawie promowej. Trasa liczyłaby około 70 kilometrów i należałoby przejść ją w czasie 24 godzin, w tym 2 – 3 godzinny odpoczynek w okolicach Górek Pęchowskich po zakończeniu I Etapu Marszu. Przyjęto również założenia o możliwość wycofania się po pierwszym etapie marszu dla osób nieprzygotowanych fizycznie do przejścia całej trasy i powrót z Klimontowa autobusem. Ustalono również regulamin samego marszu, który z niewielkimi poprawkami obowiązuje do dzisiaj.

Rok 1997

W II Marszu organizowanym w następnym roku brało udział 24 strzelców i pomimo bardzo niesprzyjających warunków w trakcie trwania całego marszu wszyscy uczestnicy go ukończyli.

Rok 1998

W roku 1998 w dniach 16 i 17 maja odbył się III z kolei Marsz, który ukończyło 15 uczestników. Po raz pierwszy brały w nim udział osoby spoza „Strzelca”. Przyjęto zasadę udzielania rekomendacji dla osób chcących uczestniczyć w Marszu przez osoby, które już uczestniczyły w poprzednich Marszach. Marsz ten był również pierwszym, po którym uczestnicy wybierali Komendanta Marszu na rok następny. Jeszcze jedna rzecz, która wyróżniała ten marsz od poprzednich – drugi etap, czyli powrót do Tarnobrzega odbywał się w nocy.

Rok 1999

IV Marsz organizowany w dniach 21 – 22 maja 1999 roku ukończyło 13 uczestników. Bardzo ciężkie warunki na trasie oraz wysoka temperatura spowodowały w trakcie marszu wycofanie kilku uczestników z objawami osłabienia i odwodnienia organizmu.

Rok 2000

Kolejny, już V Marsz odbył się w dniach 20 – 21 maja 2000 roku i był pierwszym Marszem, gdzie podczas uroczystego apelu pod pomnikiem legionistów w Górkach Pęchowskich odbyło się Przyrzeczenie Strzeleckie dla kilku nowych członków „Strzelca”. Marsz ten odbywał się również w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych (ciągłe opady deszczu i burza), co spowodowało również wycofanie się kilku uczestników po zakończeniu pierwszego etapu.

Rok 2001

W roku następnym VI kolejny Marsz odbył się na podobnych zasadach jak i poprzedni (wymarsz w godzinach wieczornych – zakończenie pierwszego etapu około godziny 2.00 w nocy, krótki odpoczynek w Klimontowie i powrót do Tarnobrzega). Marsz ukończyło 26 uczestników.

Rok 2002

Trasa VII Marszu była trochę inna niż w poprzednich latach: I Etap: Tarnobrzeg – Krzcin – Skrzypaczowice – Sulisławice – Gieraszowice – Nawodzice – Klimontów – Góry Pęchowskie (cmentarz legionistów). II Etap: Góry Pęchowskie – Klimontów – Zbigniewice – Koprzywnica – Tarnobrzeg. W tym marszu wzięło udział 29 osób (wszyscy ukończyli).

Rok 2003

Kolejny VIII Marsz został zorganizowany w dniach 17 – 18 maja 2003 roku i miał trochę inną formę niż to było do tej pory. Mianowicie pierwszy etap był następujący: Tarnobrzeg – Koprzywnica – Zbigniewice – Klimontów – Góry Pęchowskie (pomnik legionistów) – Garbowice – Ujazd (zamek Krzyżtopór) – Konary. Tutaj o godzinie 15.00 odbyły się uroczystości pod obeliskiem upamiętniającym śmierć legionistów. Powrót z Konar do Tarnobrzega w tym roku wyjątko został zaplanowany BUS-em.

Rok 2004

IX Marsz był podobny do poprzedniego. Trasa także niewiele różniła się od poprzedniego (powrót również zaplanowany był BUS-em) i również braliśmy udział w uroczystościach. W tym Marszu wzięło udział 27 uczestników, w tym 8 uczestników spoza „Strzelca”, co świadczy o tym, iż Marsz cieszy się coraz większą popularnością.

Rok 2005

X, jubileuszowy Marsz był zorganizowany na nieco większą skalę. Trasa Marszu rozpoczynała się sprzed pomnika z Placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu o godz. 16.00. Trasa Marszu prowadziła przez Koprzywnicę – Sulisławice – Gieraszowice – Kilmontów – Góry Pęchowskie (pomnik legionistów i tutaj 4 godz. postoju) – Konary (śniadnie w remizie) i po odpoczynku udział w uroczystościach. Ponadto nad jubileuszowym Marszem patronat medialny objęła lokalna gazeta „Echo Dnia” oraz radio „Leliwa”. Na 10. Marsz zapisało się 76 osób, 70 rozpoczęło Marsz, natomiast ukończyło 64.

Rok 2006

XI Marsz został utrzymany w podobnej formule jak poprzednie. Wymarsz spod pomnika Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu, a następnie pierwszy etap: Tarnobrzeg – Koprzywnica – Sulisławice – Klimontów – Góry Pęchowskie (cmentarz legionistów). II Etap: Góry Pęchowskie – Konary. III Etap: Udział w uroczystościach z okazji rocznicy bitwy pod Konarami. IV Etap: Powrót autokarem do miejscowości Tarnobrzeg. W Marszu udział wzięło 38 uczestników.

Rok 2007

XII Marsz odbywa się w bardzo trudnych warunkach pogodowych, toteż kończy go zaledwie 8 osób.

Rok 2008

XIII Marsz zasadniczo nie różni się niczym od tych organizowanych w latach poprzednich. Natomiast po raz pierwszy bierze w nim udział spora grupa osób z pobliskiej miejscowości – Sandomierza. Marsz kończy 18 osób.

Rok 2009

XIV Marsz także nie zmienił w żaden sposób formuły. Legenda Marszu natomiast obiega prawie cały kraj, ponieważ biorą w nim udział osoby z Tarnobrzega, Sandomierza, Szydłowca, a nawet Ełku. Marsz kończy jedynie 28 osób.

Rok 2010

XV, jubileuszowy Marsz był organizowany na większą skalę niż poprzednie Marsze. Formułę miał mieć podobną do tego z roku 2005. Niestety kilka dni przed wymarszem tereny, którymi uczestnicy Marszu się poruszają nawiedziła największa w historii Tarnobrzega powódź i Marsz po raz pierwszy w swojej historii musiał zostać odwołany.

Rok 2011

XVI Marsz ma podobną trasę jak te z lat poprzednich. Od tego roku zmienia się jednak nieco regulamin i organizatorem Marszu nie jest już jego Komendant tylko Dowództwo tarnobrzeskiego „Strzelca”, natomiast Komendant Marszu kieruje pracami przygotowawczymi oraz później samym Marszem. W tym roku Marsz kończą wszyscy uczestnicy – 21 osób.

Rok 2012

XVII Marsz kończy 22 uczestników, jedna osoba rezygnuje już po kilku kilometrach po przekroczeniu przeprawy promowej. W tym roku uczestnicy nie wzięli udziału w uroczystościach pod obeliskiem w miejscowości Konary, ponieważ organizatorzy zaplanowali te uroczystości na inny weekend niż przypadający w rocznicę bitwy pod Konarami, a Marsz odbywa się zawsze w dniach przypadających na rocznicę bitwy.


Ogółem w trakcie do tej pory zorganizowanych Marszów ukończyło je 373 uczestników. Od początku trwania Marszów wydawane są pamiątkowe dyplomy dla tych, którzy przeszli całą trasę.