Kalendarium wydarzeń

Niniejsze kalendarium zawiera najważniejsze wydarzenia z życia tarnobrzeskiego „Strzelca” od początku jego reaktywowania z wyłączeniem cotygodniowych sobotnich zajęć szkoleniowych, na temat których to informacji należy szukać w dziale „News”.

Rok 1992

01 czerwiec
Powołanie rozkazem KG Związku Strzeleckiego „Strzelec” nr 02/92 z dnia 01.06.92 r. okręgu Tarnobrzeg oraz inspektora. Okręg tarnobrzeski obejmuje całe województwo tarnobrzeskie według podziału administracyjnego z 1976 r.

czerwiec – sierpień
Prace organizacyjne związane z utworzeniem sztabu okręgu oraz werbunkiem i szkoleniem przyszłej kadry strzeleckiej do pracy z młodzieżą.

wrzesień
Utworzenie pierwszych pododdziałów strzeleckich na terenie okręgu w Tarnobrzegu i Stalowej Woli. Rozpoczęcie szkolenia obywatelskiego i obronnego.

22 listopad
Udział plutonu reprezentacyjnego okręgu w uroczystościach odsłonięcia pomnika pułkownika Lisa-Kuli w Rzeszowie.

02 grudzień
Podpisanie przez Inspektora Okręgu ZS „Strzelec” umowy – porozumienia z Zarządem Wojewódzkim LOK w Tarnobrzegu o współpracy w szkoleniu strzeleckim i politechnicznym młodzieży zrzeszonej w „Strzelcu”.

Rok 1993

27 styczeń

Udostępnienie przez Zarząd Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu strzelnicy do prowadzenia szkolenia strzeleckiego przez Związek Strzelecki.

luty

Utworzenie pododdziału strzeleckiego w Chmielowie k/Tarnobrzega.

27 maj

Wydanie przez Komendę Wojewódzką Policji w Tarnobrzegu decyzji dopuszczającej do pracy z bronią czterech instruktorów „Strzelca”. Decyzja ta umożliwia rozpoczęcie szkolenia strzeleckiego z broni sportowej wśród członków Związku.

Rok 1994

22-24 październik

Udział drużyny strzeleckiej z Tarnobrzega w III Marszu Szlakiem Legionów Radom-Laski.

Rok 1995

29 styczeń – 03 luty

Dzięki pomocy finansowej Huty Stalowa Wola oraz sponsorów prywatnych okręg tarnobrzeski organizuje po raz pierwszy Zimowe Zgrupowanie drużyn strzeleckich z Tarnobrzega i Stalowej Woli w miejscowości Rymanów w formie obozu górskiego. W trakcie zgrupowania przeprowadzone jest szkolenie z działania pododdziałów w warunkach górskich zimą. Ogółem w zgrupowaniu bierze udział 20 strzelców.

05 marzec

Udział w uroczystościach rocznicowych poświęconych pułkownikowi Lisowi-Kuli w Rzeszowie.

03 – 04 czerwiec

Zorganizowanie pierwszego okręgowego ćwiczenia taktycznego z udziałem strzelców z Tarnobrzega, Stalowej Woli i Nowej Dęby. Miejsce ćwiczenia – obrzeża poligonu wojskowego Nowa Dęba.

06 – 12 sierpień

Udział członków tarnobrzeskiego „Strzelca” w Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej na trasie Kraków – Kielce.

Rok 1996

styczeń – luty

Zorganizowanie przez dowództwo okręgu I Kursu Dowódców Drużyn Strzeleckich.

maj

Marsz Koprzywnica – Sulisławice – Góry Pęchowskie – Klimontów szlakiem walk I Brygady Legionów Polskich z 1915 roku. Po marszu decyzją uczestników postanowiono organizować coroczne marsze na Trasie Tarnobrzeg – Góry Pęchowskie /pomnik legionistów/ – Tarnobrzeg jako imprezę otwartą dla wszystkich sympatyków i członków ruchu strzeleckiego.

05 -12 sierpień

Zgrupowanie „Rejów 96”.

09 listopad

Walne Zgromadzenie ZS „Strzelec” w Warszawie

11 listopad

Obchody Święta Niepodległości w Tarnobrzegu.
W związku z sytuacją jaka wytworzyła się po walnym zgromadzeniu, widocznym rozłamem, wykorzystywaniem Związku do celów politycznych, w tarnobrzeskim oddziale zapada decyzja o powołaniu Oddziału Wydzielonego „Strzelec” nie zależnego od Kwatery Głównej w Warszawie.

Rok 1997

styczeń – luty

Zorganizowanie II Kursu Dowódców Drużyn.

marzec

Prace przygotowawcze mające na celu przygotowanie Statutu oraz zamocowania prawnego dla utworzonego Oddziału Wydzielonego „Strzelec” jako stowarzyszenia lokalnego działającego na terenie województwa tarnobrzeskiego.

09 kwiecień

Zebranie założycielskie stowarzyszenia pn. Drużyny Strzeleckie „Strzelec” z obszarem działania na terenie województwa tarnobrzeskiego.

24 – 25 maj

Organizacja i udział w II Marszu Szlakiem Walk Legionów Polskich po Ziemi Sandomierskiej „Konary 97”.

24 czerwiec

Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu o rejestracji Drużyn Strzeleckich „Strzelec” w Tarnobrzegu według Statutu uchwalonego na zebraniu założycielskim z dnia 9 kwietnia.

24 czerwiec – 03 lipiec

Organizacja I obozu letniego na Wykusie w miejscu stacjonowania Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej majora „Ponurego” w Górach Świętokrzyskich.

06 sierpień

I Walne Zebranie Członków Drużyn Strzeleckich „Strzelec”

01 październik – 20 grudzień

Przeprowadzenie I Kursu Działań Rozpoznawczych

11 listopad

Organizacja przy współudziale Ligi Obrony Kraju i Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu I Miejskich Zawodów Strzeleckich Środowisk Młodzieżowych o Puchar Prezydenta Miasta Tarnobrzega

29 grudzień

Powołanie w ramach Drużyn Strzeleckich „Strzelec” oddziału Stalowa Wola

Rok 1998

Styczeń – czerwiec

Realizacja II Kursu Działań Rozpoznawczych

07 styczeń

Powołanie w ramach Drużyn Strzeleckich „Strzelec” oddziału Sandomierz

05 – 08 luty

Organizacja III Kursu Dowódców Drużyn w czasie Zgrupowania Zimowego „Kamionka 98”. Zgrupowanie zorganizowano w terenie przyległym do dawnego poligonu niemieckiego z okresu II Wojny Światowej „Blizna-Pustków”.

26 luty

Powołanie w ramach Drużyn Strzeleckich „Strzelec” Strzeleckiej Grupy Specjalnej (SGS)

kwiecień – czerwiec

Zorganizowanie przy współudziale Ligi Obrony Kraju Podstawowego Kursu Łączności dla członków stowarzyszenia

15 kwiecień

Rozwiązanie oddziałów Stalowa Wola i Sandomierz

16 – 17 maj

Organizacja i udział w III Marszu Szlakiem Walk Legionów Polskich po Ziemi Sandomierskiej „Konary 98”

24 czerwiec – 03 lipiec

Organizacja II obozu letniego na Wykusie w miejscu stacjonowania Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej majora „Ponurego” w Górach Świętokrzyskich.

29 sierpień

II Walne Zebranie Członków Drużyn Strzeleckich „Strzelec”

31 grudzień

Zawieszenie działalności Drużyn Strzeleckich „Strzelec” i podjęcie kroków zmierzających do integracji ze Związkiem Strzeleckim „Strzelec” – Organizacją Społeczno – Wychowawczą.

Rok 1999

17 styczeń

Zgłoszenie deklaracji przystąpienia do Związku Strzeleckiego „Strzelec” – OSW

01 marzec

Powołanie JS 2002 – Tarnobrzeg (RO KG 29/99 z dn. 01.03.99)

21 – 22 maj

Organizacja i udział w IV Marszu Szlakiem Walk Legionów po Ziemi Sandomierskiej „Konary 99”

lipiec

Organizacja obozu wędrownego „Bieszczady 99”

26 – 29 sierpień

Udział w V Ogólnopolskich Zawodach w Sportach Obronnych we Wrocławiu.

06 listopad

III Walne Zebranie Drużyn Strzeleckich „Strzelec”. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia (jednoczenie się ruchu strzeleckiego ).

11 listopad

I Przyrzeczenie Strzeleckie JS 2002 Związku Strzeleckiego „Strzelec” – OSW

Rok 2000

24 -28 styczeń

Zgrupowanie zimowe „Kamionka 2000”. Zimowy Kurs Taktyczny poligon Blizna – Pustków.

20 – 21 maj

Organizacja i udział w V Marszu Szlakiem Walk Legionów J. Piłsudskiego po Ziemi Sandomierskiej „Konary 2000”. II Przyrzeczenie strzelców z JS 2002.

01 – 24 lipiec

Udział w Obozie Szkolenia Unitarnego na poligonie „Wędrzyn” (organizowany przez KG)

26 – 29 sierpień

Organizacja obozu wędrownego „Lasy Janowskie 2000”

wrzesień – grudzień

Organizacja III Kursu Działań Rozpoznawczych.

Rok 2001

styczeń

W okresie ferii zimowych JS 2002 organizuje Kurs Zimowy dla młodzieży z terenu miasta Tarnobrzega pn. „Arctic Survival Course”. Celem prowadzonego kursu jest nauczenie szkolonych postępowania i ratownictwa w czasie warunków zimowych.

19 – 20 maj

Organizacja VI Marszu Szlakiem Walk Legionów J. Piłsudskiego po Ziemi Sandomierskiej „Konary 2001”

26 czerwiec – 03 lipiec

Organizacja obozu szkoleniowego „Wykus 2001”

28 – 30 lipiec

Udział w akcji przeciwpowodziowej na osiedlu „Dzików” w Tarnobrzegu.

6 – 12 sierpień

Udział w XXXVI Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej na trasie Kraków – Kielce

20 wrzesień

Nadanie JS 2002 imienia Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Jędrusie” (RO 4/2001 Pd. O.S.)

13 październik

Udział w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci Józefa Wiącka – d-cy OP AK „Jędrusie” – Ossala

11 listopad

Udział w miejskich uroczystościach z okazji Święta Niepodległości. III Przyrzeczenie strzelców z JS 2002.

27- 30 grudzień

Udział w Kursie Młodszych Dowódców Strzeleckich (cz. 1) – Skierniewice – Rawka, okolice Warszawy

Rok 2002

10 styczeń

Udział w obchodach rocznicy śmierci Władysława Jasińskiego – założyciela „Jędrusiów”

3 maj

Udział w miejskich uroczystościach z okazji święta 3 Maja. IV Przyrzeczenie strzelców z JS 2002.

24 – 25 maj

Organizacja VII Marszu Szlakiem Walk Legionów J. Piłsudskiego po Ziemi Sandomierskiej „Konary 2002”

25 czerwiec – 05 lipiec

Organizacja obozu szkoleniowego „Wykus 2002”

03-05 sierpień

Udział w Walnym Zjeździe Delegatów ZS „Strzelec” – OSW w Krakowie

20 październik

Uroczyste przekazanie proporca Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Jędrusie” Jednostce Strzeleckiej 2002

11 listopad

Udział w miejskich uroczystościach z okazji święta Niepodległości.

Rok 2003

9 styczeń

Udział w obchodach rocznicy śmierci Władysława Jasińskiego – założyciela „Jędrusiów”

3 maj

Udział w miejskich uroczystościach z okazji święta 3 Maja. V Przyrzeczenie strzelców z JS 2002.

17 – 18 maj

Organizacja VIII Marszu Szlakiem Walk Legionów J. Piłsudskiego po Ziemi Sandomierskiej „Konary 2003”.

21 – 25 lipiec

Udział w szkoleniu Combat 56 – Osiny k. Chodla (szkolenie organizowane przez JS 2010 Lublin).

6- 12 sierpień

Udział w XXXVIII Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej na trasie Kraków – Kielce jednocześnie udział w Szkole Młodszych Dowódców Strzeleckich (cz. 1)

18- 23 sierpień

Organizacja obozu wędrownego połączonego ze Stażem Działań Pododziału Strzeleckiego w terenie górskim pod kryptonimem „Szczęśliwy wędrowiec” – Bieszczady 2003.

13 wrzesień

Udział w obchodach rocznicy śmierci Józefa Sarny na cmentarzu wojennym.

19 październik

Udział w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej zmarłemu partyzantowi AK oddziału „Jędrusie” podporucznikowi Andrzejowi Skowrońskiemu ps. „Konar” w klasztorze o.o. Dominikanów.

11 listopad

Udział w miejskich uroczystościach z okazji święta Niepodległości oraz w II Tarnobrzeskim Biegu Historyczno – Sprawnościowym o Brązową Armatę Bartosza Głowackiego.

Rok 2004

9 styczeń

Udział w obchodach 61 rocznicy śmierci Władysława Jasińskiego – założyciela „Jędrusiów”

16 – 28 luty

Organizacja Kurs Rozpoznania w czasie ferii zimowych

1 – 3 maj

Udział w Szkole Młodszych Dowódców Strzeleckich (cz. 2 – ostatnia)

3 maj

Udział w miejskich uroczystościach z okazji Święta 3 Maja. VI Przyrzeczenie strzelców z JS 2002.

22 – 23 maj

Organizacja IX Marszu Szlakiem Walk Legionów J. Piłsudskiego po Ziemi Sandomierskiej „Konary 2004”.

30 maj

Udział w uroczystościach wręczenia proporca Jednostce Strzeleckiej nr 2018 Sandomierz w Sandomierzu.

24 – 26 czerwiec

Udział w Ogólnopolskich młodzieżowych zawodach sportowo – obronnych w Białobrzegach k. Warszawy

4 – 13 lipiec

Organizacja obozu szkoleniowego „Lasy Janowskie 2004”

6- 12 sierpień

Udział w XXXIX (24) Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej na trasie Kraków – Kielce.

11 wrzesień

Udział w uroczystościach setnej rocznicy koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Dzikowskiej oraz setnej rocznicy powstania pomnika Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu.

13 wrzesień

Udział w obchodach rocznicy śmierci Józefa Sarny na cmentarzu wojennym.

1 listopad

Kwesta na cmentarzu wojennym na rzecz odnowy starego cmentarza w Miechocinie (dzielnica Tarnobrzega).

11 listopad

Uroczyste przekzanie dowództwa Jednostki Strzeleckiej nr 2002 po przeszło 12 latach przez mł. insp. ZS Tadeusz Mika. Udział w miejskich uroczystościach z okazji święta Niepodległości.

4 grudzień

Udział w uroczystościach pogrzebowych Andrzeja Jasińskiego (JS 2002 przyjęła 20 września 2001 roku imię Odziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”. Nazwa pochodzi od zdrobniałego imienia pięcioletniego syna Jasińskiego – Andrzeja, którego to właśnie był pogrzeb) w Rzeszowie.

Rok 2005

9 styczeń

Udział w obchodach 62 rocznicy śmierci Władysława Jasińskiego – założyciela „Jędrusiów”

18-20 styczeń

Organizacja i udział w specjalistycznym szkoleniu pierwszej pomocy przedmedycznej. 10 strzelców z JS 2002 Tarnobrzeg ukończyło kurs i uzyskało status ratownika pierwszej pomocy przedmedycznej.

19 marzec

Udział w Walnym Zjeździe Delegatów ZS „Strzelec” – OSW w Warszawie.

3 maj

Udział w miejskich uroczystościach z okazji Święta 3 Maja. VII Przyrzeczenie strzelców z JS 2002.

8 maj

Udział strzelców z JS 2002 w nabożeństwie w poczcie sztandarowym Światowego Związku Żołnierzy AK z okazji 60-tej rocznicy zakończenia
wojny.

10 maj

Udział strzelców z JS 2002 w Powiatowych Mistrzostwach w udzielaniu pierwszej pomocy (zajęcie II miejsca).

21 – 22 maj

Organizacja X Marszu Szlakiem Walk Legionów J. Piłsudskiego po Ziemi Sandomierskiej „Konary 2005”.

15 czerwiec

Udział w uroczystościach pogrzebowych por. Kawalca.

27 czerwiec – 05 lipiec

Organizacja obozu szkoleniowego „Wykus 2005”

26 lipiec – 06 sierpień

Organizacja przez pluton Stalowa Wola obozu wędrownego na trasie Komańcza – Ustrzyki Górne.

6- 12 sierpień

Udział w XL (25) Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej na trasie Kraków – Kielce.

15 sierpień

Udział w uroczystościach w kaplicy zamkowej w Tarnobrzegu z okazji odsłonięcia tablicy upamiętniającej ochotników, którzy w 1920 roku udali się na wojnę z Sowietami.

12 wrzesień

Udział delegacji strzelców w „Dniach Otwartych Koszar” na poligonie w Nowej Dębie.

13 wrzesień

Udział w obchodach rocznicy śmierci Józefa Sarny na cmentarzu wojennym.

17 wrzesień

Udział w obchodach 91. rocznicy walk o Sandomierz wraz z Jednostką Strzelecką nr 2019 w Sandomierzu.

wrzesień

Zabezpiecznie IV Podkarpackiego Mityngu Lekkoatletycznego Olimpiad Specjalnych w Stalowej Woli.

19 wrzesień

Zaprzestanie działalności jako struktura organizacyjna Związku Strzeleckiego „Strzelec” – OSW.

1 październik

I Walne Zebranie Członków Drużyn Strzeleckich „Strzelec”

4 październik

Rejestracja Stowarzyszenia Drużyny Strzeleckie „Strzelec” przez Sąd i nadanie numeru KRS.

Rok 2006

9 styczeń

Udział w obchodach 63. rocznicy śmierci Władysława Jasińskiego – założyciela „Jędrusiów”

31 stycznia

Udział strzelców w spotkaniu opłatkowym organizowanym przez Światowy Związek ÂŻołnierzy Armii Krajowej, koło w Tarnobrzegu.

6 – 11 luty

Organizacja obozu zimowego „Bieliny 2006”.

3 maja

Udział w miejskich uroczystościach z okazji Święta 3 Maja.

6 maja

Udział w uroczystościach z okazji nadania Publicznej Szkole w Sulisławicach imienia Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”.

20 – 21 maj

Organizacja XI Marszu Szlakiem Walk Legionów J. Piłsudskiego po Ziemi Sandomierskiej „Konary 2006”.

Rok 2007

19 marzec

Połączenie Drużyn Strzeleckich „Strzelec” ze Związkiem Strzeleckim

3 maj

Udział w miejskich uroczystościach z okazji Święta 3 Maja.

15 maj

Udział w Powiatowych Zawodach Pierwszej Pomocy Przedmedycznej organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż.

23 – 24 maj

Organizacja XII Marszu Szlakiem Walk Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego po Ziemi Sandomierskiej „Konary 2007”.

23 – 24 czerwiec

Udział Oddziału Tarnobrzeg jako reprezentacji województwa podkarpackiego w Ogólnopolskich Mistrzostwach w Wieloboju Obronnym w Wesołej k. Warszawy organizowanych przez Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju.

16 sierpień

Objęcie funkcji Komendanta Oddziału przez druż. ZS Adriana Patrzałka.

23 – 25 sierpień

Ochrona 3. edycji Festiwalu Filmów Niezależnych „Bartoszki Film Festival”.

13 wrzesień

W Tarnobrzegu w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy na osiedlu Serbinów, odbyła się uroczysta msza św. podczas której został odnowiony akt intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, w której uczestniczyli strzelcy z oddziału Tarnobrzeg wystawiając dwa sztandary.

15 wrzesień

Rozpoczęcie współpracy z tarnobrzeską Ligą Obrony Kraju przy budowie strzelnicy w Tarnobrzegu.

15 wrzesień

Zabezpieczenie podkarpackich zawodów strzeleckich na strzelnicy LOK-u w Tarnobrzegu.

16 wrzesień

W miejscowości Radecznica koło Zamościa, odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświecenia tablicy pamiątkowej ku czci: mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” i por. Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”, w której wzięli udział strzelcy z Oddziału Tarnobrzeg.

25 wrzesień

Uczestnictwo w pogrzebie jednego z ostatnich „Jędrusiów” Tadeusza Szewery oraz wystawienie na tę okoliczność pocztu sztandarowego Partyzanckiego Oddziału Jędrusie i pocztu sztandarowego Światowego Związku ÂŻołnierzy Armii Krajowej Koła Tarnobrzeg.

1 listopad

Kwesta na cmentarzu wojennym na rzecz odnowy starego cmentarza w Miechocinie (dzielnica Tarnobrzega).

10 listopad

Udział w zawodach strzeleckich o Puchar Dowódcy Jednostki Wojskowej 3533 Sandomierz na strzelnicy LOK-u w Tarnobrzegu.

11 listopad

Udział w miejskich uroczystościach z okazji Święta Niepodległości.

15 grudzień

Strzelanie kwalifikacyjne na Odznakę Strzelecką Trzeciego Stopnia na strzelnicy Ligi Obrony Kraju.

Rok 2008

9 styczeń

Przyrzeczenie strzeleckie nowych członków Oddziału.

12 – 13 styczeń

Pomoc w organizacji 16. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

18 – 23 styczeń

Udział w Zimowym Zgrupowaniu Szkoleniowym Związku Strzeleckiego w Częstochowie.

1 – 3 maj

Organizacja i udział w Wiosennym Obozie Szkoleniowym III Okręgu Związku Strzeleckiego w Tarnobrzegu.

4 maj

Udział w powiatowych zawodach pierwszej pomocy przedmedycznej w Tarnobrzegu organizowanych przez PCK.

23 – 24 maj

Organizacja XIII Marszu Szlakiem Walk Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego po Ziemi Sandomierskiej „Konary 2008”.

28 maj

Organizacja lekcji wychowawczej dla klasy pierwszej w miejscowym gimnazjum nr 3.

1 czerwiec

Zorganizowanie strzelnicy w „Mieście Aniołów” na terenie kościoła O.O. Dominikanów z okazji dnia Dziecka.

23 – 24 czerwiec

Udział Oddziału Tarnobrzeg jako reprezentacji województwa podkarpackiego w Ogólnopolskich Mistrzostwach w Wieloboju Obronnym w Wesołej k. Warszawy organizowanych przez Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju.

14 – 21 lipiec

Udział w Letnim Obozie Szkoleniowym I Okręgu Strzeleckiego Związku Strzeleckiego w Szydłowcu.

23 – 25 sierpień

Ochrona 4. edycji Festiwalu Filmów Niezależnych „Bartoszki Film Festival”.

11 listopad

Udział w miejskich uroczystościach z okazji Święta Niepodległości.

Rok 2009

13 styczeń

Przyrzeczenie strzeleckie nowych członków Oddziału.

12 – 13 styczeń

Pomoc w organizacji 17. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

2 – 8 luty

Udział i zabezpieczenie szkoleniowe Kursu Podoficerskiego w Ełku.

21 – 22 luty

Udział w XII Marszu Szlakiem Powstania Styczniowego Łódź – Dobra.

6 marzec

Objęcie funkcji Komendanta Oddziału przez sierż. ZS Wojciecha Stasiaka.

8 kwiecień

Udział w pogrzebie Żołnierza AK Stanisława Petyniaka.

18 kwiecień

Udział Strzelców w odprawie Komendy III Okręgu Związku Strzeleckiego w Bielsku Białej.

3 maj

Udział w miejskich uroczystościach z okazji Święta 3 Maja.

23 – 24 maj

Organizacja XIV Marszu Szlakiem Walk Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego po Ziemi
Sandomierskiej „Konary 2009”.

1 czerwiec

Zorganizowanie stoiska strzeleckiego w „Mieście Aniołów” na terenie kościoła O.O. Dominikanów z okazji dnia Dziecka.

14 czerwiec

Udział w Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Związku Strzeleckiego.

11 – 18 lipiec

Organizacja i udział w zgrupowaniu szkoleniowym „Lasy Janowskie 2009 – Tylko dla zuchwałych”.

20 – 30 lipiec

Udział w Centralnym Obozie Szkoleniowym Związku Strzeleckiego w Prostkach k. Ełku.

1 sierpień

Udział w lokalnych uroczystościach z okazji 65. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

06 – 12 sierpień

Udział członka tarnobrzeskiego „Strzelca” w XLIV (29) Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej na trasie Kraków – Kielce.

7 sierpień

Udział w Rajdzie szlakiem Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie”. Imprezę zorganizował rzeszowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

1 wrzesień

Udział w miejskich obchodach 70. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

14 wrzesień

Udział w uroczystościach na cmentarzu wojennym związanych ze śmiercią por. Józefa Sarny.

24 – 26 wrzesień

Ochrona 5. edycji Festiwalu Filmów Niezależnych „Bartoszki Film Festival”.

1 listopada

Kwesta na cmentarzu wojennym na rzecz odnowy starego cmentarza w Miechocinie (dzielnica Tarnobrzega).

listopad

Udział drużyny strzeleckiej z Tarnobrzega w XVIII Marszu Szlakiem Legionów Radom-Laski.

11 listopad

Udział w miejskich uroczystościach z okazji Święta Niepodległości.

17 grudzień

Udział reprezentacji Oddziału w podkarpackiej Wigili Strzeleckiej w Rzeszowie

28 grudzień

Organizacja oddziałowej Wigilii Strzeleckiej.

28 – 31 grudzień

W okresie świąteczno – sylwestrowym odbywa się pierwsza edycja Kursu Strzeleckich Ratowników Przedmedycznych.

Rok 2010

9 styczeń

Przyrzeczenie strzeleckie nowych członków Oddziału.

10 styczeń

Pomoc w organizacji 18. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

6 – 7 lutego

Udział w VI Marszu Szlakiem Puławiaków.

7 marca

Udział w miejskich obchodach 61. rocznicy śmierci Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapory”

10 marca

Po blisko dwumiesięcznych uzgodnieniach z Dyrekcją Gimnazjum Nr 1 w Tarnobrzegu oraz spotkaniu (pokazie) z uczniami klasy mundurowej, a także z ich rodzicami, podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Gimnazjum a Oddziałem Tarnobrzeg Związku Strzeleckiego.

1 – 2 maja

Udział tarnobrzeskich Strzelców w Centralnych Obchodach 100-lecia Związku Strzeleckiego, które odbyło się w Krakowie.

maj – czerwiec

Udział tarnobrzeskich Strzelców w akcji przeciwpowodziowej na terenie miasta Tarnobrzega.

4 lipca

Udział w wyjątkowym, bo lipcowym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Stop Powodzi”.

5 – 12 lipca

Organizacja i udział w szkoleniu z zakresu działań lekkiej piechoty obejmującym zasady walki tej formacji.

6- 12 sierpień

Udział w XLV (30) Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej na trasie Kraków – Kielce.

13 – 22 września

Udział 15 członków tarnobrzeskiego „Strzelca” w zdjęciach do najnowszej superprodukcji Jerzego Hoffmana, pt. „Bitwa Warszawska 1920”.

11 listopad

Udział w miejskich uroczystościach z okazji Święta Niepodległości.

13 – 14 listopad

Udział tarnobrzeskich Strzelców w ćwiczeniu „Kompania w Obronie” w Białobrzegach.

28 grudzień

Organizacja oddziałowej Wigilii Strzeleckiej.

Rok 2011

9 styczeń

Pomoc w organizacji 19. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

17 – 21 styczeń

Dzięki uprzejmości Podkarpackiego Zarządu rejonowego LOK, a w szczególności Zarządcy strzelnicy p. Krzysztofa Gronka odbył się na terenie obiektów strzelnicy sportowej LOK w Tarnobrzegu obóz szkoleniowy tarnobrzeskiego Oddziału „Strzelca” pod nazwą „Zgrupowanie Kurs Dowódców Drużyn – Ferie 2011”.

4 – 6 marca

Udział w V Corocznej Ogólnopolskiej Odprawie Komendy Głównej z kadrą dowódczą Jednostek Strzeleckich w Warszawie.

9 – 10 kwietnia

Przy współpracy z tarnobrzeską Ligą Obrony Kraju został zorganizowany Kurs Prowadzącego Strzelanie, w którym udział wzięło 5 członków tarnobrzeskiego „Strzelca”.

3 maj

Udział w miejskich uroczystościach z okazji Święta 3 Maja.

21 – 22 maj

Organizacja XVI Marszu Szlakiem Walk Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego po Ziemi Sandomierskiej „Konary 2011”.

18 czerwca

Udział w „Militariadzie 2011” w Nowej Dębie.

04 – 12 lipca

Organizacja i udział w wakacyjnym szkoleniu taktyczno – ogniowym.

6- 12 sierpień

Udział w XLVI Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej na trasie Kraków – Kielce.

29 sierpień – 2 wrzesień

Udział w Kursie Ratownika Pola Walki odbywającego się według standardów NATO i na bazie Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.

1 listopada

Kwesta na cmentarzu wojennym na rzecz odnowy starego cmentarza w Miechocinie (dzielnica Tarnobrzega).

11 listopad

Udział w miejskich uroczystościach z okazji Święta Niepodległości.

3 grudzień

Udział w Walnym Zjeździe Delegatów ZS „Strzelec” – OSW w Warszawie.

28 grudzień

Organizacja oddziałowej Wigilii Strzeleckiej.

Rok 2012

8 styczeń

Pomoc w organizacji XX finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

9 styczeń

Udział w obchodach rocznicy śmierci Władysława Jasińskiego – założyciela „Jędrusiów”. Organizacja akcji „Zapal świeczkę Jędrusiowi”.

28 styczeń – 10 luty

Organizacja cyklu szkoleń „Ferie 2012”

1 marca

Udział w uroczystych obchodach Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

3 maj

Udział w miejskich uroczystościach z okazji Święta 3 Maja.

19 – 20 maj

Organizacja XVII Marszu Szlakiem Walk Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego po Ziemi Sandomierskiej „Konary 2012”.

17 czerwiec

Organizacja obchodów 20-lecia reaktywowania „Strzelca” na terenie Tarnobrzega oraz współorganizacja „Pikniku z Jedynką”.

8 – 11 lipiec

Organizacja obozu wędrownego „Bieszczady 2012”

6 – 12 sierpień

Udział w XLVII Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej na trasie Kraków – Kielce.

21 wrzesień

Organizacja uroczystych obchodów 100-lecia powstania oraz 20-lecia reaktywowania „Strzelca” w Tarnobrzegu. Uroczystość miała miejsce w Tarnobrzeskim Domu Kultury.

15 październik

Udział w charytatywnym Turnieju piłki nożnej o Puchar Rektora PWSZ na rzecz ratowania dzieci chorych na białaczkę.

1 listopad

Kwesta na cmentarzu wojennym na rzecz odnowy starego cmentarza w Miechocinie (dzielnica Tarnobrzega).

10 listopad

Organizacja pokazów na „ognisku patriotycznym” w Liceum Katolickim w Tarnobrzegu.

11 listopad

Udział w miejskich uroczystościach z okazji Święta Niepodległości.

1 grudnia

Udział w VIII Andrzejkowym Marszu na Orientację Świerczów – Kolbuszowa w odpowiedzi na zaproszenie III Plutonu Kolbuszowa JS 2021 Rzeszów.

28 grudzień

Organizacja oddziałowej Wigilii Strzeleckiej.

Rok 2013

9 styczeń

Organizacja obchodów 70. rocznicy śmierci Władysława Jasińskiego – założyciela „Jędrusiów” oraz akcji „Zapal świeczkę Jędrusiowi”.

13 styczeń

Pomoc w organizacji XXI finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

9 – 10 lutego

Udział w IX Marszu Szlakiem Puławiaków.

1 marca

Udział w miejskich obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

18 – 19 maj

Organizacja XVIII Marszu Szlakiem Walk Legionów Polskich po Ziemi Sandomierskiej „Konary”.

Czerwiec

Współorganizacja kolejnej edycji „Pikniku z Jedynką”.

30 czerwiec

Walne Zebranie Członków ZS „Strzelec” OSW JS 2002 Tarnobrzeg im. OP AK „Jędrusie”.

29 lipiec – 3 sierpień

Letnie zgrupowanie szkoleniowe „LOK 2013”

22 grudzień

Wigilia Strzelecka

Rok 2014

9 styczeń

Organizacja obchodów 71. rocznicy śmierci Władysława Jasińskiego – założyciela „Jędrusiów” oraz akcji „Zapal świeczkę Jędrusiowi”.

styczeń

Pomoc w organizacji XXII finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

marzec

Organizacja i udział w Kursie Dowódców Drużyn w Tarnobrzegu.

17 – 18 maj

Organizacja XIX Marszu Szlakiem Walk Legionów Polskich po Ziemi Sandomierskiej „Konary”.

1 lipiec

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków ZS „Strzelec” OSW JS 2002 Tarnobrzeg im. OP AK „Jędrusie”.

3 lipiec

Zabezpieczenie XI edycji zawodów „Snajper Nowa Dęba 2014”.

16 lipiec

Udział we Mszy Świętej w intencji prof. Zbigniewa Kabaty ps „Bobo” – członka oddziału „Jędrusie”.

21 – 25 lipiec

Udział w kursie Ratownika Pola Walki (Combat Lifesaver) zorganizowanym w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.

1 wrzesień

Udział w obchodach 75. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

9 wrzesień

Udział w obchodach 110. rocznicy odsłonięcia pomnika Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu.

13 wrzesień

Udział w 75. rocznicy śmierci por. Józefa Sarny, przedwojennej oficera ZS w Tarnobrzegu.

1 listopad

Udział w Kweście na rzecz renowacji starego cmentarza na osiedlu Miechocin w Tarnobrzegu.

23 grudzień

Wigilia Strzelecka.

Rok 2015

9 styczeń

Organizacja obchodów 72. rocznicy śmierci Władysława Jasińskiego – założyciela „Jędrusiów” oraz akcji „Zapal świeczkę Jędrusiowi”.

1 marzec

Udział w miejskich obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

3 maj

Udział w uroczystościach miejskich z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

18 – 19 maj

Organizacja XX Marszu Szlakiem Walk Legionów Polskich po Ziemi Sandomierskiej „Konary”.

czerwiec

Udział w uroczystym otwarciu Izby Pamięci „Jędrusiów” w Sulisławicach.

1 wrzesień

Udział w obchodach 76. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

1 listopad

Kwesta na rzecz renowacji starego cmentarza na Miechocinie w Tarnobrzegu.

11 listopad

Udział w miejskich uroczystościach z okazji Święta Niepodległości.

Rok 2016

9 styczeń

Organizacja obchodów 73. rocznicy śmierci Władysława Jasińskiego – założyciela „Jędrusiów” oraz akcji „Zapal świeczkę Jędrusiowi”.

10 styczeń

Udział w 24. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Tarnobrzegu.

1 marzec

Udział w miejskich obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

3 maj

Udział w uroczystościach miejskich z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

21 – 22 maj

Organizacja XXI Marszu Szlakiem Walk Legionów Polskich po Ziemi Sandomierskiej „Konary”.

1 sierpień

Udział w obchodach 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

15 sierpień

Udział w obchodach 92. rocznicy Bitwy Warszawskiej nazywanej „Cudem nad Wisłą”.

1 wrzesień

Udział w obchodach 77. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

1 listopad

Kwesta na rzecz renowacji starego cmentarza na Miechocinie w Tarnobrzegu.

11 listopad

Udział w miejskich uroczystościach z okazji Święta Niepodległości.

Rok 2017

8 styczeń

Udział w 25. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Tarnobrzegu.

9 styczeń

Organizacja obchodów 74. rocznicy śmierci Władysława Jasińskiego – założyciela „Jędrusiów” oraz akcji „Zapal świeczkę Jędrusiowi”.

16 styczeń

Udział w zbiórce żywności „Polacy Rodakom na Kresach”.

26 luty

Udział w II edycji Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”.

1 marzec

Udział w miejskich obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

3 maj

Udział w uroczystościach miejskich z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

13 maj

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków – decyzja o kontynuowaniu działalności samodzielnie jako Jednostka Strzelecka 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”.

20 – 21 maj

Organizacja XXII Marszu Szlakiem Walk Legionów Polskich po Ziemi Sandomierskiej „Konary”.

3 czerwiec

Pomoc w zabezpieczeniu biegu „Runfit” podczas Dni Tarnobrzega.

3 – 4 czerwiec

Udział w Kursie Łączności zorganizowanym przez stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl – Ruch Na Rzecz Obrony Terytorialnej.

7 – 9 lipiec

Udział w Kursie Działań Patrolowych zorganizowanym przez stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl – Ruch Na Rzecz Obrony Terytorialnej.

14 – 16 lipiec

Udział w Kursie Ratownictwa Wodnego i Nurkowania zorganizowanym przez Ligę Obrony Kraju.

31 lipiec – 6 sierpień

Organizacja i udział w Letnim Zgrupowaniu Szkoleniowym „Blizna 2017” w m. Blizna na terenach Parku Historycznego i dawnego poligonu „Blizna-Pustków”.

15 sierpnia

Udział w miejskich uroczystościach upamiętniających 97. rocznicę Bitwy Warszawskiej oraz obchodach Święta Wojska Polskiego.

1 września

Udział w miejskich uroczystościach upamiętniających 78. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej na Cmentarzu Wojennym w Tarnobrzegu.

2 września

Pomoc w organizacji i zabezpieczeniu wojewódzkich zawodów strzelecki Ligi Klubów Żołnierzy Rezerwy na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Tarnobrzegu.

2 – 3 września

Organizacja i udział w Kursie SERE z zakresu survivalu i sztuki przetrwania w Tarnobrzegu.