Facebook Instagram article Forum

Kim jesteśmy

Jesteśmy organizacją proobronną, której korzenie sięgają 1910 roku. Wtedy to z inicjatywy Józefa Piłsudskiego w zaborze austriackim stworzono struktury Związku Strzeleckiego, który stanowił kuźnię kadr Legionów Polskich, a następnie Wojska Polskiego. Nasza Jednostka z dumą kontynuuje tradycje naszych poprzedników.

Z szeregów Związku Strzeleckiego wywodziło się także wielu przyszłych generałów oraz znaczących osób w życiu publicznym II Rzeczypospolitej. W 1939 roku Związek Strzelecki był największą organizacją skupiająca młodzież, liczył pół miliona członków. Szkolenie prowadzone w Związku było uzgodnione i prowadzone pod nadzorem Wojska Polskiego.

Okres po 1945 roku nie sprzyjał odrodzeniu ruchu strzeleckiego. Władze nie zezwoliły na utworzenie organizacji, która mogłaby stać się konkurencja dla upartyjnionych przybudówek w postaci stowarzyszeń młodzieżowych.

Ruch strzelecki odrodził się dopiero po 1989 roku.
Nasza jednostka powstała w 1992 roku.

Ile to kosztuje?

Osoby będące członkami „Strzelca” ponoszą opłaty związane z:

  • płatnością składek organizacyjnych (10zł / mies; płatne raz na kwartał),
  • po kilku miesiącach trzeba liczyć się z zakupem umundurowania (buty, mundur, beret),
  • wyposażenie na potrzeby szkoleń nieodpłatnie udostępnia stowarzyszenie.

Informujemy także że „Strzelec” nie zatrudnia pracowników, a kadra pracuje w formie wolontariatu.

Gdzie stacjonujemy

Biuro Jednostki mieści się w Tarnobrzegu przy ulicy Wyspiańskiego 12/14 (IV piętro, na przeciwko Radia „Leliwa”).