Konary 2019

| Charakterystyka Marszu | Przebieg bitwy pod Konarami | Historia marszów do Konar |


Karta Zgłoszeniowa – pobierz (format pdf)

Oświadczenie (dla osób niepełnoletnich) – pobierz (format pdf)

Przepisy organizacyjno – porządkowe – pobierz (format pdf)

Regulamin – pobierz (format pdf)


Przepisy organizacyjno – porządkowe XXIV Marszu Szlakiem Walk Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego po Ziemi Sandomierskiej „Konary 2019”

 1. Zbiórka uczestników w sobotę, 11.05.2019 r. o godz. 14:00 przed pomnikiem Bartosza Głowackiego na placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Opłata marszowa wynosi 10 zł (koszt pokrycia przeprawy promowej, ubezpieczenia NNW, zakup środków medycznych, wydruk pamiątkowego certyfikatu, itp.). Opłatę należy uiścić bezpośrednio do Skarbnika w trakcie przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa.
  Dane kontaktowe Skarbnika Marszu: sekc. ZS Julia Madej, tel. 887 857 935.
 3. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców bądź opiekunów prawnych.
 4. Zgłoszenia na Marsz będą przyjmowane przez członków Komendy Marszu do dnia 17.04.2019 r.
  Wraz z Kartą Zgłoszeniową należy uiścić opłatę marszową oraz pisemną Zgodę Rodziców lub prawnego opiekuna, jeżeli uczestnik nie ukończył 18 roku życia. Wzory w/w dokumentów są dostępne na stronie internetowej: http://strzelec.tbg.net.pl/konary-2019/
  Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu 10.04.2019 r. w godzinach 17:00-18:00 oraz w dniu 14.04.2019 r. w godzinach 17:00-18:00 w biurze Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg, ul. Wyspiańskiego 12 /IV piętro/ (naprzeciwko Radia „Leliwa” w Tarnobrzegu).
 5. W przypadku grup zorganizowanych spoza Tarnobrzega deklarujących udział w Marszu należy przesłać wykaz osób wraz z nazwiskiem opiekuna i danymi do kontaktu (telefon, email) na adres e-mail: strzelec@tbg.net.pl. Opłata Marszowa wraz z kartami zgłoszeniowymi będzie pobierana po przybyciu grupy zorganizowanej na miejsce rozpoczęcia Marszu.
 6. Trasa Marszu wynosi około 50 kilometrów i będzie realizowana w warunkach dzienno – nocnych:
  Dzień pierwszy: Tarnobrzeg – Koprzywnica – Sulisławice – Szymanowice – Klimontów – Góry Pęchowskie /cmentarz legionistów/ – Konary /nocleg/.
  Dzień drugi: Konary – Tarnobrzeg /zorganizowany powrót/.
 7. Nocleg z soboty 11 maja na niedzielę 12 maja zorganizowany będzie w budynku remizy strażackiej w miejscowości Konary. Każdy z uczestników zobowiązany jest posiadać własny śpiwór i karimatę.
 8. Wyżywienie uczestników w trakcie trwania marszu w zakresie indywidualnym (suchy prowiant na ok. 24 godziny).
 9. Komenda Marszu zapewnia wodę pitną dla wszystkich uczestników Marszu oraz JEDEN ciepły posiłek w czasie trwania Marszu.
 10. Uczestnicy Marszu zostaną ubezpieczeni na czas trwania Marszu przez Organizatora na zasadzie ubezpieczenia NNW.
 11. Uczestnicy Marszu zobowiązani są do zabrania ze sobą dowodów tożsamości lub legitymacji, karimaty, śpiwora, obuwia zmiennego (typu: trampki, halówki), ubrania przeciwdeszczowego. Dodatkowo wskazane jest posiadanie latarki, telefonu komórkowego, ciepłego ubrania zmiennego, środków higieny osobistej, kompasu lub busoli, podręcznej apteczki (plastry, zasypka do stóp, środki przeciwbólowe itp.).
 12. Osoba rezygnująca z udziału w Marszu w trakcie jego trwania zostanie odwieziona samochodem do miejsca noclegu, bądź do miejscowości Tarnobrzeg. W szczególnych przypadkach organizator zastrzega sobie możliwość odwiezienia takiej osoby do najbliższej miejscowości posiadającej połączenie PKS z Tarnobrzegiem lub Sandomierzem.
 13. W przypadku rezygnacji z Marszu osoby niepełnoletniej lub w złym stanie zdrowia Komendant Marszu ma prawo wyznaczyć osobę odpowiedzialną za dostarczenie w/w do miejsca zamieszkania.
 14. Zakwaterowanie i postoje odbywają się w miejscach wskazanych przez Organizatorów.
 15. Na trasie Marszu, przez cały czas jego trwania będzie zorganizowana służba medyczna.
 16. Na trasie Marszu, przez cały czas jego trwania będzie zorganizowana służba porządkowa.
 17. Marsz odbywa się w zwartej kolumnie podzielonej na pododdziały marszowe.
 18. W czasie trwania Marszu zabrania się posiadania i spożywania alkoholu, środków odurzających oraz palenia tytoniu (tytoń dot. osób niepełnoletnich).
 19. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas trwania Marszu.
 20. Uczestnicy Marszu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu i stosowania się do zaleceń Komendy Marszu oraz Służb Porządkowych.
 21. W przypadku złamania Regulaminu Komendant Marszu może udzielić ostrzeżenia, a jeżeli to nie poskutkuje usunąć osobę z Marszu.
 22. Ze względu na trudny charakter Marszu organizatorzy apelują o zastosowanie się do wskazań Komendy Marszu zawartych w niniejszych przepisach.
 23. Szczegółowych informacji na temat Marszu udziela jego Komendant oraz Dowódca Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”:

Komendant Marszu
druż. ZS Bartłomiej Dziama
603 651 077

D-ca JS 2002 Tarnobrzeg
pchor. ZS Łukasz Kacprzak
570 807 793

Informacje na temat Marszu można również znaleźć na stronie internetowej strzelec.tbg.net.pl


Karta Zgłoszeniowa – pobierz (format pdf)

Oświadczenie (dla osób niepełnoletnich) – pobierz (format pdf)

Przepisy organizacyjno – porządkowe – pobierz (format pdf)

Regulamin – pobierz (format pdf


| Charakterystyka Marszu | Przebieg bitwy pod Konarami | Historia marszów do Konar |