Kurs Łączności (foto)

W dniach 29 – 30 lipca 2017 roku tarnobrzescy strzelcy wzięli udział w kursie łączności organizowanym przez stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej, w oparciu o połączone siły instruktorsko – logistyczne Podkarpacia i Mazowsza. Sprzęt jaki był wykorzystywany podczas szkolenia to: radiostacje Radmor 3501, 35010, Clansman PRC 320, PRC 351, Racal RT 349, VRM 5080, polowa łącznica telefoniczna SB-22/PT.

 

Tematyka szkolenia:
– historia łączności
– przepisy BHP i ppoż,
– źródła prądu przemiennego oraz stałego,
– podstawowe informacje o komunikacji radiowej i kablowej,
– meldunki oraz tabele sieci radiowej,
– budowa oraz obsługa radiostacji analogowych / cyfrowych,
– łączność kablowa.

Dziękujemy firmom za użyczenie sprzętu:
– TDM Electronics S.A. (Kopana, k. Tarczyna, Mazowsze, wypożyczony nam sprzęt można nabyć na aukcjach internetowych)
– RADMOR S.A. (Gdynia)
Specjalne podziękowania dla Instruktorskiej Ekipy z Podkarpacia.
Kurs odbył się w „nieoficjalnym” Centrum Szkolenia Organizacji Proobronnych, czyli Szkole Podstawowej w Mrozach.