Letnie Zgrupowanie Szkoleniowe „Blizna 2018”

W dniach 16 – 23 sierpnia 2018 roku tarnobrzescy strzelcy wzięli udział w Letnim Zgrupowaniu Szkoleniowym „Blizna 2018”. Organizatorem zgrupowania była Jednostka Strzelecka 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”. Zakwaterowanie uczestników odbyło się w oparciu o obiekty Parku Historycznego Blizna. Wspólnie ze strzelcami z Tarnobrzega szkolili się również strzelcy z JS 2094 Kołaczyce, 2021 Rzeszów oraz 2092 Tarnów.

Podczas zgrupowania realizowano zagadnienia m. in. z zakresu podstaw szkolenia inżynieryjno – saperskiego, w tym pokonywania zapór inżynieryjnych oraz wykonywania przejścia w polu minowym. Ponadto ćwiczono pracę na posterunkach obserwacyjnych oraz wykonywanie szkiców obserwacji. Dodatkowo przeprowadzono zajęcia z zakresu budowy posterunków kontrolnych na drogach i przeszukiwania osób oraz pojazdów. W dalszej kolejności ćwiczono rozpoznanie terenu oraz obiektu różnymi metodami. Ponadto strzelcy rozbudowali tamtejsze umocnienia i ćwiczyli natarcie na bunkier przeciwnika z elementami walki w okopach oraz wykonywania przejść w zaporach inżynieryjnych. Dzięki uprzejmości kierownictwa Parku Historycznego Blizna strzelcy podczas manewrów i zadań taktycznych mogli korzystać z eksponatów Parku, w tym z opancerzonego pojazdu rozpoznawczego BRDM-2. Użyto również środków pozoracji pola walki. Pomimo wysokich temperatur i dużej intensywności zajęć szkoleniowych strzelcy ukończyli szkolenie, a wszystkie zagadnienia zostały zrealizowane. Podczas zgrupowania wypito kilkaset litrów wody, a ogromnym wsparciem okazały się również konserwy i przetwory, w ilości ponad 250 sztuk, przekazane na stan tarnobrzeskiego „Strzelca” przez jedną z kompanii WOT. Dziękujemy kierownictwu Parku Historycznego Blizna oraz wszystkim mieszkańcom tej miejscowości za miłe przyjęcie oraz wsparcie podczas organizowania zajęć szkoleniowych.