Letnie Zgrupowanie Szkoleniowe „Blizna 2019”

Na przełomie lipca i sierpnia 2019 roku tarnobrzescy strzelcy wzięli udział w Letnim Zgrupowaniu Szkoleniowym „Blizna 2019”. Podczas zgrupowania zgrywano pododdziały i ujednolicano procedury działań taktycznych lekkiej piechoty obowiązujące w Jednostce Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”. Zgrupowanie odbyło się w oparciu o obiekty Parku Historycznego w Bliźnie.