Marsz kondycyjny w dniu 25 listopada 2017 r.

W słoneczny, jesienny dzień 25 listopada 2017 roku strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” odbyli marsz kondycyjny. Trasa marszu liczyła ponad 20 kilometrów i przebiegała przez okoliczne lasy i miejscowości. Podczas marszu strzelcy doskonalili zagadnienia związane z nawigacją lądową, wyznaczaniem azymutów oraz przeliczaniem przebytej odległości. Na podstawie zebranych podczas zajęć danych strzelcy sporządzą szkice trasy marszu. Według obliczeń średnia prędkość poruszania się pododdziałów wynosiła około 4 km/h, a wszystkie zamierzone cele zostały osiągnięte o zaplanowanym czasie.