Nabór „Jesień 2021”

Jednostka Strzelecka 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Jędrusie” ogłasza nabór!

Warunki wstąpienia:

  1. Ukończone 15 lat (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych).
  2. Złożenie deklaracji członkowskiej w biurze JS 2002 (ul. Wyspiańskiego 12, IV piętro)

OTO TWOJE PIERWSZE ZADANIE:

ZNAJDŹ NAS!

Przyjdź do biura JS 2002 (adres powyżej) i złóż deklarację członkowską.

Biuro jest otwarte w każdą środę w godzinach 17:00-18:00.

Dalsze instrukcje na miejscu.