Zabezpieczenie półmaratonu IX Pikniku Militarnego w Bliźnie

W dniu 5 sierpnia 2018 roku strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” wzięli udział w zabezpieczaniu półmaratonu, który został zorganizowany w ramach IX Pikniku Militarnego w Bliźnie. Tarnobrzescy strzelcy pomagali w zabezpieczeniu trasy marszu oraz dbali o bezpieczeństwo uczestników biegu. Tarnobrzeska Jednostka Strzelecka współpracuje z Parkiem Historycznym w Bliźnie, dzięki czemu strzelcy chętnie wspierają wszelkie inicjatywy podejmowane przez kierownictwo Parku. Po wypełnieniu swoich obowiązków strzelcy wzięli udział w IX Pikniku Militarnym w Bliźnie.

Czytaj dalej Zabezpieczenie półmaratonu IX Pikniku Militarnego w Bliźnie

Udział w 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

W dniu 1 sierpnia 2018 roku o godzinie 17:00, a więc w 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” wzięli udział w uroczystościach miejskich. Obchody odbyły się na Cmentarzu Wojennym w Tarnobrzegu. Strzelcy wystawili wartę honorową oraz poczet sztandarowy ze sztandarem Armii Krajowej Okręg Tarnobrzeg.

Czytaj dalej Udział w 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Strzelanie na odznakę strzelecką w dniu 27 czerwca 2018 r.

W środę, 27 czerwca 2018 roku, strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” wzięli udział w zajęciach szkoleniowych na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Tarnobrzegu. Podczas zajęć odbyło się strzelanie kwalifikacyjne na odznakę strzelecką. Regularne zajęcia na strzelnicy owocują coraz lepszymi wynikami osiąganymi przez tarnobrzeskich strzelców. Najlepsi uzyskali prawo do noszenia brązowych odznak strzeleckich. Strzelano z karabinków sportowych KBKS, pistoletu sportowego RUGER oraz karabinka AKM. Łącznie strzelcy wystrzelili prawie 1000 sztuk amunicji.

Czytaj dalej Strzelanie na odznakę strzelecką w dniu 27 czerwca 2018 r.

Dobowe zajęcia szkoleniowe w dniach 16 – 17 czerwca 2018 r.

W dniach 16 – 17 czerwca 2018 roku strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” wzięli udział w zajęciach dzienno – nocnych, które jednocześnie zakończyły obecny rok szkoleniowy. Przećwiczone i omówione zostały zagadnienia z zakresu zakładania bazy przejściowej i służby w niej, skrytego poruszania się oraz reakcji na kontakt z przeciwnikiem. Po zapoznaniu szkolonych z realizowaną tematyką zorganizowano grę taktyczną, która trwała przez kilka godzin nocnych. Strzelcy działali w kilku pododdziałach, wykonując zadania z zakresu rozpoznania określonego obszaru w nocy. Podczas zajęć używano również środków noktowizyjnych.

Czytaj dalej Dobowe zajęcia szkoleniowe w dniach 16 – 17 czerwca 2018 r.

Zabezpieczenie III Biegu RUN FIT

W niedzielę, 10 czerwca 2018 roku, strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” wzięli udział w zabezpieczaniu III Biegu RUN FIT. Organizatorem biegu było stowarzyszenie Fitneska, a sam bieg odbył się o puchar i pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega. Strzelcy, podobnie jak w roku ubiegłym, dbali o sprawny przebieg imprezy, zabezpieczali trasę marszu oraz pilnowali aby poszczególne przeszkody były pokonywane przez uczestników w prawidłowy sposób. Tegoroczny RUN FIT odbył się na terenach zielonych nad Wisłą w Tarnobrzegu, a wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób z obszaru całej Polski.

Czytaj dalej Zabezpieczenie III Biegu RUN FIT

Zajęcia szkoleniowe w dniu 9 czerwca 2018 r.

W dniu 9 czerwca 2018 roku w tarnobrzeskiej Jednostce Strzeleckiej odbyły się zajęcia z zakresu szkolenia medycznego w warunkach taktycznych. Szkolenie obejmowało takie zagadnienia jak samopomoc pod ostrzałem, zakładanie stazy taktycznej, ewakuacja poszkodowanego do strefy bezpiecznej różnymi metodami, badanie taktyczne, pozycja boczna ustalona, resuscytacja krążeniowo – oddechowa, a także przygotowanie poszkodowanego do transportu oraz nadawanie meldunku MEDEVAC. Dzięki dużemu zaangażowaniu zarówno instruktorów jak i strzelców udało się zrealizować wszystkie zagadnienia i przećwiczyć poszczególne tematy w praktyce.

Czytaj dalej Zajęcia szkoleniowe w dniu 9 czerwca 2018 r.

XXIII Marsz „Konary 2018”

W dniach 19 – 20 maja 2018 roku tarnobrzescy strzelcy wzięli udział w XXIII Marszu Szlakiem Walk Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego po Ziemi Sandomierskiej „Konary 2018”. Organizatorem Marszu była Jednostka Strzelecka 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”. Zgodnie z tradycją trasa Marszu liczyła około 45 kilometrów i prowadziła z Tarnobrzega, przez przeprawę promową, do Koprzywnicy i dalej do Sulisławic, gdzie strzelcy odwiedzili Izbę Pamięci Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”. Następnie strzelcy udali się przez Klimontów, aż do miejscowości Góry Pęchowskie, gdzie zapalono znicze na Cmentarzu Legionistów poległych w Bitwie pod Konarami. Następnie strzelcy udali się do miejscowości Konary, gdzie odbył się nocleg.

Czytaj dalej XXIII Marsz „Konary 2018”

Majowe marsze kondycyjne

Jak wiadomo, w dniach 19 – 20 maja 2018 roku odbędzie się jedno ze sztandarowych wydarzeń organizowanych rokrocznie przez tarnobrzeskiego „Strzelca” – tym wydarzeniem jest XXIII Marsz Szlakiem Walk Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego po Ziemi Sandomierskiej „Konray 2018”. W celu dobrego przygotowania się do tegoż przedsięwzięcia strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” odbyli kilka marszów kondycyjnych. Strzelcy maszerowali na dystansach ok. 25 kilometrów, zachowując intensywne tempo marszu. Podczas marszów strzelcy odwiedzili okoliczne miejscowości, m. in. Żupawę, Furmany, Sobów, Chmielów i Ocice. Była to również świetna okazja do ćwiczeń z zakresu nawigacji w terenie oraz przeliczania odległości.

Czytaj dalej Majowe marsze kondycyjne

227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Jak co roku, w dniu 3 maja, strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” wzięli udział w miejskich uroczystościach. W tym roku świętowano 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tarnobrzescy strzelcy uformowali pododdział reprezentacyjny ze sztandarem Armii Krajowej Okręg Tarnobrzeg i wzięli udział we Mszy Świętej w Kościele O. O. Dominikanów, a także w obchodach na tarnobrzeskim rynku. Następnie przemaszerowano na Plac Surowieckiego w Tarnobrzegu, gdzie po oddaniu honorów zakończono uroczystości.

Czytaj dalej 227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Egzamin końcowy z zakresu Kursu Piechoty

W dniu 28 kwietnia 2018 roku w tarnobrzeskiej Jednostce Strzeleckiej przeprowadzono egzamin końcowy z zakresu trwającego od kilku miesięcy Kursu Piechoty. Do egzaminu przystąpiło 11 strzelców. Egzamin został zrealizowany w formie zadania taktycznego obejmującego m. in. różne rodzaje poruszania się pododdziałów lekkiej piechoty, obronę drużyny, natarcie drużyny, reakcje na kontakt ogniowy oraz czyszczenie okopów. Kilkumiesięczne szkolenie przyniosło oczekiwane efekty i wszyscy strzelcy, którzy przystąpili do egzaminu ukończyli go z wynikiem pozytywnym.

Czytaj dalej Egzamin końcowy z zakresu Kursu Piechoty