Zajęcia szkoleniowe w dniu 17 marca 2018 r.

W sobotę, 17 marca 2018 roku, strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” wzięli udział w zajęciach szkoleniowych. W ramach zajęć odbył się marsz kondycyjny. Pierwszy pluton uczestniczył w marszu taktycznym, z pełnym oporządzeniem. Drugi pluton odpowiedzialny był za nawigację oraz obliczanie odległości. Pomimo nagłego powrotu zimy, niskich temperatur oraz obfitych opadów śniegu i mroźnego wiatru tarnobrzescy strzelcy poradzili sobie z tymi niedogodnościami.

Czytaj dalej Zajęcia szkoleniowe w dniu 17 marca 2018 r.

Zajęcia szkoleniowe w dniu 10 marca 2018 r.

W sobotę, 10 marca 2018 roku, strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” uczestniczyli w zajęciach szkoleniowych. W ramach zajęć tarnobrzescy strzelcy realizowali zagadnienia z zakresu rozbudowy inżynieryjnej gniazda oporu drużyny. Szczególną uwagę zwrócono na maskowanie, system ognia oraz organizację ubezpieczeń. Ponadto zaaranżowano kilka różnych sytuacji taktycznych, podczas których strzelcy musieli wykazać się zgraniem oraz odpowiednimi umiejętnościami.

Czytaj dalej Zajęcia szkoleniowe w dniu 10 marca 2018 r.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W niedzielę, 4 marca 2018 roku, strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” wzięli udział w miejskich obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz w VI edycji Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”. Tarnobrzescy strzelcy uformowali pododdział reprezentacyjny ze sztandarem Armii Krajowej Obwód Tarnobrzeg i wzięli udział we Mszy Świętej w Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu. Następnie strzelcy wraz ze wszystkimi uczestnikami uroczystości przeszli w uroczystym pochodzie przed popiersie majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”, gdzie odbyła się dalsza część obchodów.

Czytaj dalej Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Zajęcia szkoleniowe w dniu 3 marca 2018 r.

W sobotę, 3 marca 2018 roku, strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” uczestniczyli w zajęciach szkoleniowych. W ramach zajęć realizowano szkolenie z zakresu przeznaczenia, budowy oraz zasad posługiwania się odzieżą przeciwchemiczną, a także maskami przeciwgazowymi. Dodatkowo omówiono budowę oraz rodzaje granatów ręcznych i przećwiczono rzut granatem do celu. Ponadto doskonalono umiejętności z zakresu musztry zespołowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z formowaniem pocztów sztandarowych i udziału w uroczystościach państwowych.

Czytaj dalej Zajęcia szkoleniowe w dniu 3 marca 2018 r.

Zajęcia szkoleniowe w dniu 24 lutego 2018 r.

W sobotę, 24 lutego 2018 roku strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” uczestniczyli w zajęciach szkoleniowych. Szkolenie odbywało się równolegle w obydwu plutonach. Pierwszy pododdział realizował zagadnienia związane z natarciem drużyny na punkt oporu przeciwnika, a także walkę w okopach. Drugi zaś szkolił się z zakresu obserwacji i oceny odległości w terenie. Pomimo padającego śniegu i niskiej temperatury strzelcy wykazali się hartem ducha i dużym zaangażowaniem w zajęcia szkoleniowe.

Czytaj dalej Zajęcia szkoleniowe w dniu 24 lutego 2018 r.

Udział w 76. rocznicy utworzenia Armii Krajowej

W dniu 22 lutego 2018 roku tarnobrzescy strzelcy wzięli udział w uroczystościach miejskich z okazji 76. rocznicy powołania Armii Krajowej. Uroczystości odbyły się przed pomnikiem Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” na Placu 1000-lecia w Tarnobrzegu, a następnie w Zamku Dzikowskim. Poza strzelcami z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w uroczystościach udział wzięli żołnierze z 32 batalionu lekkiej piechoty, klasy mundurowe oraz kombatanci. Tarnobrzescy strzelcy uformowali pododdział reprezentacyjny ze sztandarem Armii Krajowej Obwód Tarnobrzeg, a także wzięli udział w prelekcji historycznej, która odbyła się w Zamku Dzikowskim w Tarnobrzegu.

Czytaj dalej Udział w 76. rocznicy utworzenia Armii Krajowej

Zajęcia szkoleniowe w dniu 17 lutego 2018 r.

W sobotę, 17 lutego 2018 roku strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” uczestniczyli w zajęciach szkoleniowych. W ramach zajęć odbyło się zadanie taktyczne, podczas którego ćwiczono poruszanie się pododdz iałów lekkiej piechoty, a także realizowanie procedur przekraczania terenu niebezpiecznego. Ponadto ćwiczono zagadnienia związane ze służbą wartowniczą i ochronną. Zajęcia zakończyła gra terenowa, podczas której strzelcy przećwiczyli umiejętność skrytego poruszania się, a także służby wartowniczej.

Czytaj dalej Zajęcia szkoleniowe w dniu 17 lutego 2018 r.

Zimowe Zgrupowanie Szkoleniowe „Blizna”

W dniach 9 – 11 lutego 2018 roku strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” wzięli udział w Zimowym Zgrupowaniu Szkoleniowym „Blizna”. Zgrupowanie odbyło się w miejscowości Blizna w oparciu o tamtejszy Park Historyczny i przyległe do niego obiekty. Podczas zgrupowania realizowany był Zimowy Kurs Taktyczny (Arctic Survival Course).

Czytaj dalej Zimowe Zgrupowanie Szkoleniowe „Blizna”

Zajęcia szkoleniowe w dniu 7 lutego 2018 r.

W środę, 7 lutego 2018 roku, strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” wzięli udział w kolejnych zajęciach szkoleniowych w ramach ferii zimowych. Tym razem w ramach zajęć odbyło się strzelanie kontrolne na Odznakę Strzelecką, która została wprowadzona w tarnobrzeskiej Jednostce Strzeleckiej. Regularne zajęcia na strzelnicy przyniosły efekt w postaci dobrych wyników i celnych strzałów, dzięki czemu dziesięciu członków tarnobrzeskiego „Strzelca” zdobyło Brązową Odznakę Strzelecką.

Czytaj dalej Zajęcia szkoleniowe w dniu 7 lutego 2018 r.