O nas – ogólnie

Jesteśmy organizacją, której korzenie sięgają 1908 roku. Wtedy to z inicjatywy Józefa Piłsudskiego w zaborze austriackim stworzono struktury organizacji, która miała stanowić kuźnię kadr odrodzonego Wojska Polskiego. Z szeregów Związku Strzeleckiego i Polskich Drużyn Strzeleckich w 1914 roku powstały Legiony Polskie. Przeszkolone w Związku Strzeleckim osoby znakomicie sprawdziły się jako żołnierze walczący o Niepodległą.

Z szeregów Związku Strzeleckiego wywodziło się także wielu przyszłych generałów oraz znaczących osób w życiu publicznym II Rzeczypospolitej. W 1939 roku Związek Strzelecki był największą organizacją skupiająca młodzież, liczył pół miliona członków. Szkolenie prowadzone w Związku było uzgodnione i prowadzone pod nadzorem Wojska Polskiego.

Okres po 1945 roku nie sprzyjał odrodzeniu ruchu strzeleckiego. Władze nie zezwoliły na utworzenie organizacji, która mogłaby stać się konkurencja dla upartyjnionych przybudówek w postaci stowarzyszeń młodzieżowych.

Ruch strzelecki odrodził się dopiero po 1989 roku. Nasza jednostka powstała w 1992 roku.

Młodzież należąca do „Strzelca” szkoli się w następującym zakresie:
– musztra,
– bronioznawstwo,
– terenoznawstwo,
– pierwsza pomoc,
– walka wręcz,
– taktyka wojskowa,
– łączność.

Integralnymi częściami systemu szkolenia są także zajęcia kształtujące sprawność fizyczną oraz wychowanie patriotyczne. Wszystkie te elementy kształtują umiejętności w zakresie dyscypliny i działania w zespole.

Ile to kosztuje?
Osoby będące członkami „Strzelca” ponoszą opłaty związane z:
– płatnością składek organizacyjnych (10 zł miesięcznie płatne raz na kwartał),
– nabyciem umundurowania – około 220 zł za podstawowe umundurowanie (buty, spodnie, bluza, pas, beret, komplet obszyć),
– udziałem w imprezach organizowanych przez „Strzelca” takich jak: szkolenia strzeleckie, obozy itp.

Informujemy także, że „Strzelec” nie zatrudnia pracowników, a kadra pracuje społecznie.