Odsłonięcie muralu mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”

W 78. rocznicę zdradzieckiej napaści Armii Czerwonej na Polskę, w Tarnobrzegu miała miejsce niecodzienna uroczystość. W tym bowiem dniu, 17 września 2017 roku, zaplanowano oficjalne odsłonięcie muralu poświęconego mjr. Hieronimowi Dekutowskiemu ps. „Zapora” – żołnierzowi Wojska Polskiego, AK i WiN, Cichociemnemu, urodzonego w Tarnobrzegu i zamordowanego w 1949 roku przez komunistów. Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć tarnobrzeskich strzelców, którzy uformowali pododdział reprezentacyjny wraz z pocztem sztandarowym do sztandaru Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Tarnobrzeg. Strzelcy wzięli udział we Mszy Świętej w Kościele O.O. Dominikanów w Tarnobrzegu, następnie przemaszerowali pod blok przy ul. Wyspiańskiego 24 w Tarnobrzegu, gdzie znajduję się mural i wzięli udział w jego odsłonięciu.