Letnie Zgrupowanie Szkoleniowe „Blizna 2017” (foto)

W dniach 31 lipca – 6 sierpnia 2017 roku tarnobrzescy strzelcy wzięli udział w Letnim Zgrupowaniu Szkoleniowym „Blizna 2017”. Był to tydzień bardzo intensywnego szkolenia w oparciu o obiekty Parku Historycznego w miejscowości Blizna. W ramach zgrupowania odbyło się szkolenie uzupełniające z zakresu Kursu Unitarnego, Kurs Specjalistyczny – Radiooperator oraz Kurs Specjalistyczny – Nawigator / Obserwator.
Czytaj dalej Letnie Zgrupowanie Szkoleniowe „Blizna 2017” (foto)

Kurs Łączności (foto)

W dniach 29 – 30 lipca 2017 roku tarnobrzescy strzelcy wzięli udział w kursie łączności organizowanym przez stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej, w oparciu o połączone siły instruktorsko – logistyczne Podkarpacia i Mazowsza. Sprzęt jaki był wykorzystywany podczas szkolenia to: radiostacje Radmor 3501, 35010, Clansman PRC 320, PRC 351, Racal RT 349, VRM 5080, polowa łącznica telefoniczna SB-22/PT.

Czytaj dalej Kurs Łączności (foto)

Kurs Ratownictwa Wodnego i Nurkowania (foto)

W dniach 14 – 16 lipca 2017 roku strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg oraz Jednostki Strzeleckiej 2021 Rzeszów wzięli udział w Kursie Ratownictwa Wodnego i Nurkowania zorganizowanym przez Ligę Obrony Kraju. Kurs odbył się w oparciu o obiekty Bazy Nurkowej LOK przy Jeziorze Tarnobrzeskim, pływalni krytej MOSIR Tarnobrzeg oraz Stanicy Żeglarskiej „Marina”. Podczas kursu strzelcy zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa w aspekcie ratownictwa wodnego i podwodnego, zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, sprzętem i procedurami niezbędnymi podczas nurkowania, a także odbyli zajęcia praktyczne z zakresu ratownictwa wodnego oraz nurkowania.

Czytaj dalej Kurs Ratownictwa Wodnego i Nurkowania (foto)

Udział w Kursie Łączności (foto)

W dniach 3 – 4 czerwca 2017 roku kilkunastoosobowa delegacja z naszej Jednostki uczestniczyła w Kursie Łączności zorganizowanym przez stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl – Ruch Na Recz Obrony Terytorialnej. Podczas Kursu realizowano zagadnienia z zakresu m.in. historii łączności, komunikacji radiowej, nawiązywania łączności przewodowej i bezprzewodowej, przemienników radiowych, budowy i obsługi radiostacji, sporządzania dokumentacji korespondencji radiowej, obsługi łącznicy polowej ŁP-10 i telefonów polowych oraz przekazywania meldunków SITREP, SPOTREP i MEDEVAC. Poza wykładami odbyły się ćwiczenia praktyczne, w tym m.in. postawienie rozkazu bojowego i realizacja zadania taktycznego.

Czytaj dalej Udział w Kursie Łączności (foto)

Zabezpieczenie biegu „RUNFIT” w ramach Dni Tarnobrzega (foto)

W dniu 3 czerwca 2017 roku tarnobrzescy strzelcy na prośbę organizatorów zabezpieczali bieg „RUNFIT” w ramach Dni Tarnobrzega. Do obowiązków członków naszej Jednostki należało pilnowanie, aby żadne osoby postronne nie przeszkodziły uczestnikom biegu w pokonywaniu przeszkód oraz nadzór nad dokładnym i prawidłowym pokonywaniem poszczególnych przeszkód przez uczestników biegu.

Czytaj dalej Zabezpieczenie biegu „RUNFIT” w ramach Dni Tarnobrzega (foto)

Spotkanie z pierwszym oficerem WP z JS 2002 Tarnobrzeg (foto)

W dniu 27 maja 2017 roku odbyło się spotkanie tarnobrzeskich strzelców z naszym starszym kolegą „ze Strzelca”, pierwszym oficerem Wojska Polskiego wywodzącym się z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”. Podczas spotkania uhonorowaliśmy go godnością członka honorowego JS 2002 Tarnobrzeg, co zostało symbolicznie udokumentowane pamiątkową tablicą. Następnie odbyły się rozmowy w gronie strzeleckim przy ognisku, podczas których strzelcy mogli zapytać naszego kolegę o ciekawostki żołnierskiego życia.

Czytaj dalej Spotkanie z pierwszym oficerem WP z JS 2002 Tarnobrzeg (foto)

XXII Marsz „Konary 2017” – fotorelacja

W dniach 20 – 21 maja 2017 roku odbył się XXII Marsz Szlakiem Walk Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego po Ziemi Sandomierskiej „Konary 2017”, którego organizatorem jest Jednostka Strzelecka 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”. W tegorocznym marszu wzięło udział ponad 30 osób. Trasa tradycyjnie prowadziła z Tarnobrzega, przez przeprawę promową na Wiśle, i dalej – przez Koprzywnicę, Sulisławice, Klimontów, aż do cmentarza Legionistów Józefa Piłsudskiego w Górach Pęchowskich. Strzelcy będąc w Sulisławicach złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie Władysława Jasińskiego ps. „Jędruś” i jego partyzantów oraz odwiedzili Izbę Pamięci swoich patronów.
Czytaj dalej XXII Marsz „Konary 2017” – fotorelacja

Walne Zebranie Członków – wybrano nowe Władze stowarzyszenia

W dniu 13 maja 2017 roku w Tarnobrzegu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno – Wychowawcza Samodzielna Jednostka Strzelecka 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Jędrusie”. Walne Zebranie Członków, które jest najwyższą władzą naszego stowarzyszenia wybrało na kolejną kadencję nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz podjęło bardzo ważne decyzje odnośnie przyszłości tarnobrzeskiego „Strzelca”. WZC zadecydowało o wystąpieniu tarnobrzeskiej Jednostki Strzeleckiej ze struktur Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej oraz zmianie nazwy naszego stowarzyszenia na Jednostka Strzelecka 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”. Ponadto jeden z zasłużonych członków tarnobrzeskiego „Strzelca” został uhonorowany tytułem Honorowego Członka naszego stowarzyszenia.

Udział w 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku tarnobrzescy strzelcy wzięli udział w uroczystościach miejskich. Strzelcy uczestniczyli we Mszy Świętej jako pododdział reprezentacyjny, w obchodach na Placu Bartosza Głowackiego, a następnie udali się pod Pałac Tarnowskich w Tarnobrzegu, gdzie odbyło się uroczyste Przyrzeczenie Strzeleckie oraz odczytanie rozkazu awansowego.

Czytaj dalej Udział w 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja