Walne Zebranie Członków – wybrano nowe Władze stowarzyszenia

W dniu 13 maja 2017 roku w Tarnobrzegu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno – Wychowawcza Samodzielna Jednostka Strzelecka 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Jędrusie”. Walne Zebranie Członków, które jest najwyższą władzą naszego stowarzyszenia wybrało na kolejną kadencję nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz podjęło bardzo ważne decyzje odnośnie przyszłości tarnobrzeskiego „Strzelca”. WZC zadecydowało o wystąpieniu tarnobrzeskiej Jednostki Strzeleckiej ze struktur Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej oraz zmianie nazwy naszego stowarzyszenia na Jednostka Strzelecka 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”. Ponadto jeden z zasłużonych członków tarnobrzeskiego „Strzelca” został uhonorowany tytułem Honorowego Członka naszego stowarzyszenia.

Udział w 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku tarnobrzescy strzelcy wzięli udział w uroczystościach miejskich. Strzelcy uczestniczyli we Mszy Świętej jako pododdział reprezentacyjny, w obchodach na Placu Bartosza Głowackiego, a następnie udali się pod Pałac Tarnowskich w Tarnobrzegu, gdzie odbyło się uroczyste Przyrzeczenie Strzeleckie oraz odczytanie rozkazu awansowego.

Czytaj dalej Udział w 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja