Udział w uroczystym odsłonięciu tablicy

W 79. rocznicę napaści ZSRR na Polskę, 17 września 2018 roku, strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” wzięli udział w uroczystym odsłonięciu tablicy poświęconej uczniom tarnobrzeskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, Żołnierzom Niezłomnym, walczącym w szeregach AK i WIN z okupantem niemieckim i sowieckim. Uroczystość odbyła się w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Tarnobrzegu.

Czytaj dalej Udział w uroczystym odsłonięciu tablicy

Zabezpieczenie zawodów strzeleckich KŻR LOK

W sobotę, 15 września 2018 roku, tarnobrzescy strzelcy wzięli udział w zabezpieczaniu zawodów strzeleckich Klubów Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju. Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” pomagali sędziom w przeprowadzeniu poszczególnych konkurencji zawodów. Zarówno podczas strzelania z karabinków  jak i pistoletów, a także na rzutni granatem. Zawody odbyły się na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Tarnobrzegu.

Czytaj dalej Zabezpieczenie zawodów strzeleckich KŻR LOK

Zajęcia szkoleniowe w dniu 8 września 2018 r.

W sobotę, 8 września 2018 roku, odbyły się pierwsze zajęcia w nowym roku szkoleniowym. Obyło się jednak bez świętowania, bo tarnobrzescy strzelcy, pomimo niedawno zakończonych wakacji, musieli wykazać się wiedzą przy zaliczaniu egzaminów, zarówno praktycznych jak i teoretycznych. Sprawdzona została ich umiejętność bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną, jak i również jej znajomość. Swoje umiejętności zaprezentować mogli również uczestnicy kursu na Ratowników Pola Walki, dla których tego dnia odbył się wyjątkowo wymagający test.

Czytaj dalej Zajęcia szkoleniowe w dniu 8 września 2018 r.

Uroczystości w 79. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej

W 79 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej – 1 września 2018 roku – strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” wzięli udział w uroczystościach miejskich, które odbyły się na Cmentarzu Wojennym w Tarnobrzegu. Strzelcy uformowali poczet sztandarowy ze sztandarem Armii Krajowej Okręg Tarnobrzeg oraz wystawili wartę honorową przed pomnikiem.

Czytaj dalej Uroczystości w 79. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej

Letnie Zgrupowanie Szkoleniowe „Blizna 2018”

W dniach 16 – 23 sierpnia 2018 roku tarnobrzescy strzelcy wzięli udział w Letnim Zgrupowaniu Szkoleniowym „Blizna 2018”. Organizatorem zgrupowania była Jednostka Strzelecka 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”. Zakwaterowanie uczestników odbyło się w oparciu o obiekty Parku Historycznego Blizna. Wspólnie ze strzelcami z Tarnobrzega szkolili się również strzelcy z JS 2094 Kołaczyce, 2021 Rzeszów oraz 2092 Tarnów.

Czytaj dalej Letnie Zgrupowanie Szkoleniowe „Blizna 2018”

Zabezpieczenie półmaratonu IX Pikniku Militarnego w Bliźnie

W dniu 5 sierpnia 2018 roku strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” wzięli udział w zabezpieczaniu półmaratonu, który został zorganizowany w ramach IX Pikniku Militarnego w Bliźnie. Tarnobrzescy strzelcy pomagali w zabezpieczeniu trasy marszu oraz dbali o bezpieczeństwo uczestników biegu. Tarnobrzeska Jednostka Strzelecka współpracuje z Parkiem Historycznym w Bliźnie, dzięki czemu strzelcy chętnie wspierają wszelkie inicjatywy podejmowane przez kierownictwo Parku. Po wypełnieniu swoich obowiązków strzelcy wzięli udział w IX Pikniku Militarnym w Bliźnie.

Czytaj dalej Zabezpieczenie półmaratonu IX Pikniku Militarnego w Bliźnie

Udział w 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

W dniu 1 sierpnia 2018 roku o godzinie 17:00, a więc w 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” wzięli udział w uroczystościach miejskich. Obchody odbyły się na Cmentarzu Wojennym w Tarnobrzegu. Strzelcy wystawili wartę honorową oraz poczet sztandarowy ze sztandarem Armii Krajowej Okręg Tarnobrzeg.

Czytaj dalej Udział w 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Strzelanie na odznakę strzelecką w dniu 27 czerwca 2018 r.

W środę, 27 czerwca 2018 roku, strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” wzięli udział w zajęciach szkoleniowych na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Tarnobrzegu. Podczas zajęć odbyło się strzelanie kwalifikacyjne na odznakę strzelecką. Regularne zajęcia na strzelnicy owocują coraz lepszymi wynikami osiąganymi przez tarnobrzeskich strzelców. Najlepsi uzyskali prawo do noszenia brązowych odznak strzeleckich. Strzelano z karabinków sportowych KBKS, pistoletu sportowego RUGER oraz karabinka AKM. Łącznie strzelcy wystrzelili prawie 1000 sztuk amunicji.

Czytaj dalej Strzelanie na odznakę strzelecką w dniu 27 czerwca 2018 r.

Dobowe zajęcia szkoleniowe w dniach 16 – 17 czerwca 2018 r.

W dniach 16 – 17 czerwca 2018 roku strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” wzięli udział w zajęciach dzienno – nocnych, które jednocześnie zakończyły obecny rok szkoleniowy. Przećwiczone i omówione zostały zagadnienia z zakresu zakładania bazy przejściowej i służby w niej, skrytego poruszania się oraz reakcji na kontakt z przeciwnikiem. Po zapoznaniu szkolonych z realizowaną tematyką zorganizowano grę taktyczną, która trwała przez kilka godzin nocnych. Strzelcy działali w kilku pododdziałach, wykonując zadania z zakresu rozpoznania określonego obszaru w nocy. Podczas zajęć używano również środków noktowizyjnych.

Czytaj dalej Dobowe zajęcia szkoleniowe w dniach 16 – 17 czerwca 2018 r.

Zabezpieczenie III Biegu RUN FIT

W niedzielę, 10 czerwca 2018 roku, strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” wzięli udział w zabezpieczaniu III Biegu RUN FIT. Organizatorem biegu było stowarzyszenie Fitneska, a sam bieg odbył się o puchar i pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega. Strzelcy, podobnie jak w roku ubiegłym, dbali o sprawny przebieg imprezy, zabezpieczali trasę marszu oraz pilnowali aby poszczególne przeszkody były pokonywane przez uczestników w prawidłowy sposób. Tegoroczny RUN FIT odbył się na terenach zielonych nad Wisłą w Tarnobrzegu, a wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób z obszaru całej Polski.

Czytaj dalej Zabezpieczenie III Biegu RUN FIT