227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Jak co roku, w dniu 3 maja, strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” wzięli udział w miejskich uroczystościach. W tym roku świętowano 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tarnobrzescy strzelcy uformowali pododdział reprezentacyjny ze sztandarem Armii Krajowej Okręg Tarnobrzeg i wzięli udział we Mszy Świętej w Kościele O. O. Dominikanów, a także w obchodach na tarnobrzeskim rynku. Następnie przemaszerowano na Plac Surowieckiego w Tarnobrzegu, gdzie po oddaniu honorów zakończono uroczystości.

Czytaj dalej 227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Egzamin końcowy z zakresu Kursu Piechoty

W dniu 28 kwietnia 2018 roku w tarnobrzeskiej Jednostce Strzeleckiej przeprowadzono egzamin końcowy z zakresu trwającego od kilku miesięcy Kursu Piechoty. Do egzaminu przystąpiło 11 strzelców. Egzamin został zrealizowany w formie zadania taktycznego obejmującego m. in. różne rodzaje poruszania się pododdziałów lekkiej piechoty, obronę drużyny, natarcie drużyny, reakcje na kontakt ogniowy oraz czyszczenie okopów. Kilkumiesięczne szkolenie przyniosło oczekiwane efekty i wszyscy strzelcy, którzy przystąpili do egzaminu ukończyli go z wynikiem pozytywnym.

Czytaj dalej Egzamin końcowy z zakresu Kursu Piechoty

Udział w uroczystościach pogrzebowych

W dniu 25 kwietnia 2018 roku strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych kapitana Władysława Szpyt. Strzelcy uformowali pododdział reprezentacyjny ze sztandarem Armii Krajowej Okręg Sandomierz. Warto dodać, że Pan Kapitan Władysław Szpyt był postacią niezwykłą, dobrze znaną tarnobrzeskim strzelcom – widywaną od lat przy okazji różnych uroczystości patriotycznych. Tak było również jeszcze w lutym br. kiedy to tarnobrzescy strzelcy wzięli udział w uroczystościach związanych z kolejną rocznicą powołania Armii Krajowej w Zamku Dzikowskim w Tarnobrzegu. Cześć jego pamięci!

Czytaj dalej Udział w uroczystościach pogrzebowych

Kurs Survivalowy SERE

W dniach 20 – 22 kwietnia 2018 roku strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” wzięli udział w Kursie Survivalowym SERE. Organizatorami Kursu były stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruch Na Rzecz Obrony Terytorialnej, Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności Oddział Zegrze oraz tarnobrzeska Jednostka Strzelecka. Kurs odbył się w okolicach m. Łubno k. Dynowa. Podczas szkolenia realizowano zagadnienia z zakresu podstaw survivalu militarnego, maskowania, budowy schronień i rozpalania ognisk, a także przenikania i ucieczki.

Czytaj dalej Kurs Survivalowy SERE

„Wielkie Sprzątanie Naszego Zwierzyńca”

W sobotę, 14 kwietnia 2018 roku, strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” wzięli udział w akcji „Wielkiego Sprzątania Naszego Zwierzyńca”. Organizatorami akcji jest Urząd Miasta Tarnobrzega wraz z partnerami. W ramach akcji kilkudziesięciu uczestników wyposażonych w rękawiczki i worki na śmieci przeszło tarnobrzeskim lasem „Zwierzyniec” sprzątając napotkane w nim nieczystości. Tarnobrzescy strzelcy wykazali się zaangażowaniem i dobrym zorganizowaniem dzięki czemu udało się zebrać pokaźną ilość śmieci. Warto dodać, że tarnobrzeski „Strzelec” jako organizacja prowadzi zajęcia szkoleniowe m. in. na terenie lasu „Zwierzyniec” od ponad 25 lat.

Czytaj dalej „Wielkie Sprzątanie Naszego Zwierzyńca”

Zajęcia szkoleniowe w dniu 7 kwietnia 2018 r.

W sobotę, 7 kwietnia 2018 roku, w tarnobrzeskiej Jednostce Strzeleckiej odbyły się egzaminy kończące szkolenie początkowe – Kurs Unitarny. Do egzaminów dopuszczone zostały tylko osoby najbardziej zaangażowane, które przeszły ponad półroczne przeszkolenie. W pierwszej kolejności strzelcy podeszli do egzaminu teoretycznego w formie testu pisemnego. Następnie odbyła się część praktyczna, podczas której strzelcy mieli do wykonania 10 norm szkoleniowych z różnych dziedzin strzeleckiego / wojskowego rzemiosła. Warto dodać, że egzaminy zostały przeprowadzone rzetelnie oraz sprawiedliwie i nie wszystkim egzaminowanym udało się uzyskać zadowalające wyniki.

Czytaj dalej Zajęcia szkoleniowe w dniu 7 kwietnia 2018 r.

Zajęcia szkoleniowe w dniu 24 marca 2018 r.

W sobotę, 24 marca 2018 roku, odbyły się ostatnie przed Świętami Wielkanocnymi zajęcia szkoleniowe Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”. Wszystkie zagadnienia szkoleniowe realizowane były przez elewów z Kursu Dowódców Drużyn. Podczas zajęć strzelcy doskonalili umiejętności z zakresu taktyki działania pododdziałów lekkiej piechoty. Dodatkowo strzelcy wzięli udział w badaniu prowadzonym przez studenta Uniwersytetu Rzeszowskiego do przygotowywanej przez niego pracy magisterskiej. Warto zaznaczyć, że praca ta związana jest z aktywnościami fizycznymi podczas zajęć szkoleniowych tarnobrzeskiej Jednostki Strzeleckiej.

Czytaj dalej Zajęcia szkoleniowe w dniu 24 marca 2018 r.

Zajęcia szkoleniowe w dniu 17 marca 2018 r.

W sobotę, 17 marca 2018 roku, strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” wzięli udział w zajęciach szkoleniowych. W ramach zajęć odbył się marsz kondycyjny. Pierwszy pluton uczestniczył w marszu taktycznym, z pełnym oporządzeniem. Drugi pluton odpowiedzialny był za nawigację oraz obliczanie odległości. Pomimo nagłego powrotu zimy, niskich temperatur oraz obfitych opadów śniegu i mroźnego wiatru tarnobrzescy strzelcy poradzili sobie z tymi niedogodnościami.

Czytaj dalej Zajęcia szkoleniowe w dniu 17 marca 2018 r.

Zajęcia szkoleniowe w dniu 10 marca 2018 r.

W sobotę, 10 marca 2018 roku, strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” uczestniczyli w zajęciach szkoleniowych. W ramach zajęć tarnobrzescy strzelcy realizowali zagadnienia z zakresu rozbudowy inżynieryjnej gniazda oporu drużyny. Szczególną uwagę zwrócono na maskowanie, system ognia oraz organizację ubezpieczeń. Ponadto zaaranżowano kilka różnych sytuacji taktycznych, podczas których strzelcy musieli wykazać się zgraniem oraz odpowiednimi umiejętnościami.

Czytaj dalej Zajęcia szkoleniowe w dniu 10 marca 2018 r.