Zajęcia szkoleniowe dla rekrutów z wrześniowego naboru

W sobotę, 7 października 2017 roku odbyły się zajęcia szkoleniowe strzelców z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”. Były to pierwsze zajęcia szkoleniowe dla rekrutów z nowego, wrześniowego naboru. Rozpoczęły się od krótkiego zapoznania z lasem „Zwierzyniec” i najważniejszymi, znajdującymi się w nim, miejscami orientacyjnymi. Dalszą część zajęć stanowiło zapoznanie z wybranymi elementami działalności JS 2002 Tarnobrzeg.

Zorganizowano strzelnicę z wiatrówek, stanowisko nauki postaw strzeleckich, stanowisko OPBMR, a także naukę podstaw topografii i łączności. Na zajęciach nie zabrakło również podstaw musztry indywidualnej i zespołowej.