Podpisano porozumienie o współpracy!

We wtorek, 14 grudnia 2021 roku, w Urzędzie Miasta Tarnobrzega zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy tarnobrzeskim Zespołem Szkół nr 1 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego a Jednostką Strzelecką 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”. Porozumienie podpisał Prezydent Miasta Tarnobrzega Dariusz Bożek, dyrektor szkoły dr Marcin Pilarski oraz dowódca JS 2002 komp. ZS Łukasz Kacprzak.

Umowa zakłada współpracę m.in. w zakresie edukacji proobronnej młodzieży, realizacji wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych oraz kształtowaniu postaw patriotycznych wśród uczniów szkoły. Dyrektor szkoły zapowiedział również, że w przyszłości planuje utworzenie klas mundurowych w ramach współpracy z tarnobrzeskim „Strzelcem”.