Strzelanie dzienno – nocne w dniu 20 lutego 2019 r.

W środę, 20 lutego 2019 roku, tarnobrzescy strzelcy odbyli trening strzelecki w warunkach dzienno – nocnych na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Tarnobrzegu. Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” strzelali z karabinków sportowych kbks oraz karabinków wz. 96 Beryl. Ponadto strzelcy przećwiczyli składanie oraz rozkładanie karabinków AKM.