Strzelanie kontrole w dniu 23.09.2017 r.

W sobotę, 23 września 2017 roku, odbyło się strzelanie kontrolne dla strzelców z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”. Strzelano na zaprzyjaźnionej strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Tarnobrzegu. Strzelcy strzelali z karabinków sportowych kbks oraz pistoletu samopowtarzalnego MCM Margolin. Ponadto całość strzelania zwieńczyło zapoznanie się z rewolwerem czarnoprochowym Remington 1858 New Army. Dzięki regularnym zajęciom na strzelnicy oraz przestrzeganiu zasad BHP strzelanie przebiegło sprawnie i bezpiecznie.