Strzelanie na odznakę strzelecką w dniu 27 czerwca 2018 r.

W środę, 27 czerwca 2018 roku, strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” wzięli udział w zajęciach szkoleniowych na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Tarnobrzegu. Podczas zajęć odbyło się strzelanie kwalifikacyjne na odznakę strzelecką. Regularne zajęcia na strzelnicy owocują coraz lepszymi wynikami osiąganymi przez tarnobrzeskich strzelców. Najlepsi uzyskali prawo do noszenia brązowych odznak strzeleckich. Strzelano z karabinków sportowych KBKS, pistoletu sportowego RUGER oraz karabinka AKM. Łącznie strzelcy wystrzelili prawie 1000 sztuk amunicji.

Dzięki regularnym strzelaniom, przestrzeganiu zasad BLOS jak i BHP zajęcia przebiegły sprawnie i bezpiecznie.