Szkolenie ogólnowojskowe w „Budowlance”

W dniach 6 – 7 grudnia 2019 roku odbyło się szkolenie ogólnowojskowe zorganizowane przez Jednostkę Strzelecką 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w tarnobrzeskim Zespole Szkół nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego. Szkolenie obejmowało zagadnienia z zakresu wiedzy ogólnej o Siłach Zbrojnych RP, umundurowaniu i sprzęcie używanym przez żołnierzy lekkiej piechoty, musztry indywidualnej i zespołowej, szkolenia strzeleckiego, zagadnień z zakresu ochrony przed bronią masowego rażenia, a także topografii i terenoznawstwa. Zajęcia przeprowadziła kadra z tarnobrzeskiego „Strzelca”.

Ponadto drugiego dnia w szkoleniu wzięli udział również strzelcy z JS 2002. Było to już kolejne przedsięwzięcie szkoleniowe realizowane przez tarnobrzeskiego „Strzelca” we współpracy z popularną, tarnobrzeską „Budowlanką”.