Udział w 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

W dniu 11 listopada 2018 roku, w Święto Niepodległości, w 100. rocznicę jej odzyskania przez Polskę, strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” wzięli udział w uroczystościach miejskich. Strzelcy wzięli udział we Mszy Świętej w kościele O.O. Dominikanów, a także uformowali pododdział reprezentacyjny z proporcem Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” i wzięli udział w uroczystym odsłonięciu pomnika Józefa Piłsudskiego w Tarnobrzegu.