Udział w 76. rocznicy utworzenia Armii Krajowej

W dniu 22 lutego 2018 roku tarnobrzescy strzelcy wzięli udział w uroczystościach miejskich z okazji 76. rocznicy powołania Armii Krajowej. Uroczystości odbyły się przed pomnikiem Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” na Placu 1000-lecia w Tarnobrzegu, a następnie w Zamku Dzikowskim. Poza strzelcami z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w uroczystościach udział wzięli żołnierze z 32 batalionu lekkiej piechoty, klasy mundurowe oraz kombatanci. Tarnobrzescy strzelcy uformowali pododdział reprezentacyjny ze sztandarem Armii Krajowej Obwód Tarnobrzeg, a także wzięli udział w prelekcji historycznej, która odbyła się w Zamku Dzikowskim w Tarnobrzegu.

Zdjęcia pochodzą z zasobów Telewizji Lokalnej Tarnobrzeg.