Udział w przysiędze wojskowej żołnierzy 32 blp w Nisku

W dniu 23 września 2017 roku strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”, na zaproszenie dowódcy 32 batalionu lekkiej piechoty w Nisku, wzięli udział w uroczystej przysiędze wojskowej. Strzelcy uformowali poczet sztandarowy z proporcem 4 kompanii 2 batalionu 2 pułku 2 Dywizji Piechoty Legionów Armii Krajowej, który został przekazany tarnobrzeskiej Jednostce Strzeleckiej 20 października 2002 roku przez samych „Jędrusiów”.  Ponadto reprezentacja JS 2002 Tarnobrzeg wzięła udział w uroczystej Mszy Świętej poprzedzającej całą uroczystość.

Warto dodać, że podczas uroczystej przysięgi przemawiał m.in. dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Wiesław Kukuła. Mamy nadzieję, że to początek owocnej współpracy pomiędzy formowanymi na terenie Podkarpacia pododdziałami Wojsk Obrony Terytorialnej a działającymi na tym terenie organizacjami proobronnymi takimi jak tarnobrzeski „Strzelec”.

Zdjęcia pochodzą ze strony: http://sandomierz.gosc.pl/gal/spis/4201693.Przysiega-wojskowa