Udział w obchodach z okazji Święta Niepodległości

W dniu 11 listopada 2019 roku tarnobrzescy strzelcy wzięli udział w uroczystościach miejskich z okazji Święta Niepodległości. Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” wzięli udział we Mszy Świętej, uformowali pododdział reprezentacyjny ze sztandarem Armii Krajowej Okręg Tarnobrzeg, a także wzięli udział w uroczystym przemarszu i obchodach, które odbyły się przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego przy rondzie Juliusza Tarnowskiego w Tarnobrzegu.