Udział w uroczystym odsłonięciu tablicy

W 79. rocznicę napaści ZSRR na Polskę, 17 września 2018 roku, strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” wzięli udział w uroczystym odsłonięciu tablicy poświęconej uczniom tarnobrzeskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, Żołnierzom Niezłomnym, walczącym w szeregach AK i WIN z okupantem niemieckim i sowieckim. Uroczystość odbyła się w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Tarnobrzegu.

Wśród nazwisk umieszczonych na pamiątkowej tablicy widnieją m.in. Hieronim Dekutowski ps. „Zapora”, Kazimierz Bogacz ps. „Bławat” czy Eugeniusz Dąbrowski ps. „Pliszka”. Warto dodać, że wielu tarnobrzeskich strzelców jest absolwentami bądź uczniami tej wyjątkowej szkoły.