Udział w uroczystym ślubowaniu klas mundurowych

W dniu 9 listopada 2018 roku strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” wzięli udział w uroczystym ślubowaniu klas mundurowych Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu. Reprezentacja „Strzelca” w odpowiedzi na zaproszenie dyrekcji popularnego „Górnika” wzięła udział w uroczystym pokazie musztry klas mundurowych oraz samej uroczystej przysiędze.