Uroczystość pogrzebowa śp. por. Stanisławy Weiss

We wtorek, 21 grudnia 2021 roku, strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych śp. Pani Porucznik Stanisławy Weiss, tarnobrzeskiej harcerki, żołnierza AK i WiN. Strzelcy uformowali poczet sztandarowy ze sztandarem Armii Krajowej Okręg Tarnobrzeg i uczestniczyli we Mszy Świętej w kościele o.o. Dominikanów w Tarnobrzegu. Cześć Jej Pamięci.