Uroczystości pogrzebowe kpt. Aschenbrennera

W dniu 6 lipca 2020 roku tarnobrzescy strzelcy wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych kapitana Rajmunda Aschenbrennera, które odbyły się w Tarnobrzegu. Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” uformowali poczet sztandarowy ze sztandarem Armii Krajowej Okręg Tarnobrzeg. Strzelcy wzięli udział we Mszy Świętej, a następnie w uroczystościach na Cmentarzu Parafialnym w Tarnobrzegu.

Kapitan Rajmund Aschenbrenner był żołnierzem Armii Krajowej, a także wieloletnim prezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła w Tarnobrzegu. Cześć jego pamięci! „
Zdjęcia pochodzą ze strony: www.tyna.pl