Warsztaty z zakresu łączności przewodowej i bezprzewodowej

W dniach 2 – 3 grudnia 2017 roku tarnobrzescy strzelcy uczestniczyli w „Warsztatach z zakresu łączności przewodowej i bezprzewodowej na szczeblu sekcja-drużyna-pluton”, które odbyły się w miejscowości Kołaczyce. Organizatorem warsztatów były stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruch Na Rzecz Obrony Terytorialnej, Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności Oddział Zegrze, Jednostka Strzelecka 2094 Kołaczyce oraz Jednostka Strzelecka 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”.

W ramach warsztatów odbył się Kurs Łączności w zakresie podstawowym, obejmujący podstawowe zagadnienia z zakresu łączności przewodowej i bezprzewodowej, uregulowania prawne, opracowywanie meldunków oraz wykorzystywanie tych umiejętności w praktyce.

Ponadto odbył się Kurs Łączności na poziomie zaawansowanym, którego uczestnicy zapoznawali się z radiostacjami wojskowymi typu CLANSMAN RACAL RT-351, a także wykonywali zadania taktyczne z użyciem łączności cywilnej i wojskowej.

Dodatkowo, dzięki uprzejmości dębickiego batalionu lekkiej piechoty na potrzeby warsztatów udostępniono wojskowe radiostacje plecakowe RADMOR RRC-9210.

W warsztatach wzięło udział kilkadziesiąt osób, w tym żołnierze Wojska Polskiego oraz członkowie kilku Jednostek Strzeleckich, a także stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruch Na Rzecz Obrony Terytorialnej.

Kadrę warsztatów stanowili żołnierze Wojska Polskiego, instruktorzy z ramienia Jednostek Strzeleckich oraz cywilni krótkofalowcy.

Jako współorganizatorzy kierujemy serdeczne podziękowania w stronę dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach za udostępnienie szkoły na potrzeby zakwaterowania uczestników i przeprowadzenia wykładów, a także dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji i przeprowadzenia szkolenia w ramach warsztatów.