XXV Marsz „Konary 2021” – relacja

W dniach 22 – 23 maja 2021 roku odbył się, zorganizowany przez Jednostkę Strzelecką 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” po raz 25-ty, Marsz Szlakiem Walk Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego po Ziemi Sandomierskiej „Konary”. Marsz jest aktywną formą upamiętnienia zbrojnego czynu niepodległościowego Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, a w szczególności zwycięskiej Bitwy pod Konarami, która odbyła się w dniach 16 – 23 maja 1915 roku w okolicach miejscowości Konary k. Klimontowa.

Marsz rozpoczął się od uroczystej zbiórki na tarnobrzeskim rynku, skąd uczestnicy udali się w kierunku przeprawy promowej, która to co roku symbolizuje historyczną przeprawę Legionistów z Galicji do Królestwa Polskiego. Niestety w tym roku, w związku z podwyższonym stanem rzeki Wisły, strzelcy byli zmuszeni przedostać się na drugą stronę przy użyciu transportu kołowego. W dalszej kolejności grupa marszowa udała się przez Koprzywnicę do Sulisławic, gdzie uczestnicy Marszu zapalili znicze i złożyli kwiaty na zbiorowej mogile „Jędrusiów”, a także odwiedzili mieszczącą się w podziemiach starego, sulisławickiego kościoła Izbę Pamięci Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie”. Dalsza droga prowadziła przez piękne klimontowskie pola, łąki i wąwozy wprost do miejscowości Konary. Po uroczystym złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy przed Obeliskiem upamiętniającym Bitwę pod Konarami, uczestnicy Marszu udali się na nocleg. Następnego dnia o świcie strzelcy wyruszyli przez miejscowości, w których rozgrywała się bitwa, m.in. Kozinek i Beradz, aż do Cmentarza Legionistów w Górach Pęchowskich. W tym miejscu odbył się uroczysty Apel Pamięci kończący tegoroczny marsz. Trasa wędrówki wyniosła około 45 kilometrów, jednak strzelcy dzielnie znieśli jej trudy i w komplecie ukończyli XXV Marsz Szlakiem Walk Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego po Ziemi Sandomierskiej „Konary 2021”.