Z odwiedzinami u łączniczki Armii Krajowej

W okresie przedświątecznym tarnobrzescy strzelcy odwiedzili zamieszkałą w Tarnobrzegu łączniczkę Armii Krajowej. Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” odwiedzili Panią Stanisławę Weiss. Strzelcy złożyli Pani Stanisławie życzenia i przekazali paczki świąteczne.