Zabezpieczenie półmaratonu IX Pikniku Militarnego w Bliźnie

W dniu 5 sierpnia 2018 roku strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” wzięli udział w zabezpieczaniu półmaratonu, który został zorganizowany w ramach IX Pikniku Militarnego w Bliźnie. Tarnobrzescy strzelcy pomagali w zabezpieczeniu trasy marszu oraz dbali o bezpieczeństwo uczestników biegu. Tarnobrzeska Jednostka Strzelecka współpracuje z Parkiem Historycznym w Bliźnie, dzięki czemu strzelcy chętnie wspierają wszelkie inicjatywy podejmowane przez kierownictwo Parku. Po wypełnieniu swoich obowiązków strzelcy wzięli udział w IX Pikniku Militarnym w Bliźnie.