Zajęcia szkoleniowe w dniu 13 października 2018 r.

W sobotę, 13 października 2018 roku tarnobrzescy strzelcy uczestniczyli w zajęciach szkoleniowych. Podczas zajęć ćwiczyły równolegle obydwa plutony strzeleckie. Rekruci z 2 plutonu realizowali zagadnienia związane z musztrą indywidualną i zespołową, podstawowymi uregulowaniami służby strzeleckiej, a także zasadami poruszania się pojedynczego strzelca na polu walki. Strzelcy z 1 plutonu ćwiczyli wykonywanie szkiców terenu oraz zakładanie posterunków obserwacyjnych. Dodatkowo strzelcy ćwiczyli elementy patrolowania podczas pokonywania tzw. „ścieżki zwiadowcy”. Zajęcia zakończyła wspólna gra terenowa, w której wzięli udział wszyscy obecni na zajęciach szkoleniowych.