Zajęcia szkoleniowe w dniu 13 stycznia 2017 r.

W sobotę, 13 stycznia 2018 roku, tarnobrzescy strzelcy wzięli udział w zajęciach szkoleniowych. Były to pierwsze po Nowym Roku zajęcia terenowe. Szkolenie realizowano równolegle w obydwu plutonach. Pierwszy z nich doskonalił procedury związane z poruszaniem się pododdziałów lekkiej piechoty i pokonywaniem linearnego terenu niebezpiecznego, zaś drugi rozpoczął część taktyczną szkolenia unitarnego i zapoznawał się z zagadnieniami związanymi z poruszaniem się strzelca na polu walki. Oczywiście w ramach zajęć doskonalono również elementy topografii i metod przeliczania odległości w terenie.