Zajęcia szkoleniowe w dniu 14 października 2017 r.

W sobotę, 14 października 2017 roku, odbyły się zajęcia szkoleniowe strzelców z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”. Rozpoczęły się one od testów sprawności fizycznej obydwu plutonów. Następnie rekruci z plutonu szkolnego ćwiczyli zagadnienia z zakresu musztry indywidualnej i zespołowej oraz wykonywali indywidualne stanowiska strzeleckie do pozycji leżąc, czyli popularny „okop​​”. Strzelcy z plutonu lekkiej piechoty również przećwiczyli wykonywanie indywidualnych stanowisk, a następnie skupili się na zajęciach z zakresu taktyki poruszania się pododdziałów na polu walki. Ćwiczono szyki sekcji i drużyny oraz podstawowe reakcje na kontakt ogniowy. Szczególną uwagę zwrócono na element przygotowania fizycznego strzelców do prowadzenia działań taktycznych. Zajęcia zakończyła gra terenowa, w której udział wzięli strzelcy z obydwu plutonów.