Zajęcia szkoleniowe w dniu 16 grudnia 2017 r.

W sobotę, 16 grudnia 2017 roku, strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” wzięli udział w jednych z ostatnich w tym roku zajęciach szkoleniowych. Szkolenie realizowano równolegle w obydwu plutonach. Pierwszy pluton doskonalił umiejętności związane z przemieszczaniem się pododdziałów w różnych szykach taktycznych, podstawowe reakcje na kontakt z przeciwnikiem oraz przekraczaniem liniowego terenu niebezpiecznego. Strzelcy z drugiego plutonu zapoznawali się z podstawami topografii, uczyli się prawidłowo czytać mapę, przeliczać skalę mapy oraz odległości pomiędzy dwoma punktami. Ponadto szczególną uwagę zwrócono na wyznaczanie azymutów oraz obliczanie odległości w terenie za pomocą parokroków. Zajęcia zakończył marsz „na azymut” wśród różnych charakterystycznych miejsc w tarnobrzeskim lesie Zwierzyniec.