Zajęcia szkoleniowe w dniu 17 lutego 2018 r.

W sobotę, 17 lutego 2018 roku strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” uczestniczyli w zajęciach szkoleniowych. W ramach zajęć odbyło się zadanie taktyczne, podczas którego ćwiczono poruszanie się pododdz iałów lekkiej piechoty, a także realizowanie procedur przekraczania terenu niebezpiecznego. Ponadto ćwiczono zagadnienia związane ze służbą wartowniczą i ochronną. Zajęcia zakończyła gra terenowa, podczas której strzelcy przećwiczyli umiejętność skrytego poruszania się, a także służby wartowniczej.