Zajęcia szkoleniowe w dniu 18 listopada 2017 r.

W sobotę, 18 listopada 2017 roku, strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” wzięli udział w zajęciach szkoleniowych. W ramach zajęć odbyło się strzelanie na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Tarnobrzegu. Poza zwykłym treningiem strzeleckim strzelcy odbyli strzelanie kwalifikacyjne na Brązową Odznakę Strzelecką. Ponadto strzelano z pistoletu MCM Margolin oraz zorganizowano stanowisko rozkładania i składania różnych rodzajów broni. Podczas zajęć strzelcy wystrzelili prawie 1200 sztuk amunicji, a dzięki dobrej organizacji oraz znajomości zasad BHP strzelanie przebiegło sprawnie i bezpiecznie.

Szczególną uwagę zwraca fakt, iż dzięki regularnym zajęciom na strzelnicy wyniki strzelań poszczególnych strzelców znacznie się poprawiły, co optymistycznie rokuje w kontekście możliwej do zdobycia Odznaki Strzeleckiej I, II i III klasy.