Zajęcia szkoleniowe w dniu 21 października 2017 r.

W sobotę 21 października 2017 roku tarnobrzescy strzelcy uczestniczyli w zajęciach szkoleniowych. Młodszy pluton ćwiczył łączne czynności do strzelania wraz z zasadami celowania oraz strzelanie z wiatrówek w praktyce. Ponadto skupiono się na zasadach BHP podczas strzelania zawartych w akronimie BLOS oraz umiejętności składania i rozkładania AKM. Wszystkie te czynności odbywały się w związku z zaplanowanym na następny tydzień strzelaniem dla całej Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg. Ponadto podczas zajęć uczono się rzucać granatem do celu. Starszy pluton doskonalił swoje umiejętności z zakresu taktyki poruszania się pododdziałów lekkiej piechoty w terenie, szyków sekcji i drużyny oraz standardowych procedur operacyjnych. Mimo deszczowej pogody strzelcy wykazali się hartem ducha i zaangażowaniem w realizowane zagadnienia szkoleniowe.