Zajęcia szkoleniowe w dniu 24 lutego 2018 r.

W sobotę, 24 lutego 2018 roku strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” uczestniczyli w zajęciach szkoleniowych. Szkolenie odbywało się równolegle w obydwu plutonach. Pierwszy pododdział realizował zagadnienia związane z natarciem drużyny na punkt oporu przeciwnika, a także walkę w okopach. Drugi zaś szkolił się z zakresu obserwacji i oceny odległości w terenie. Pomimo padającego śniegu i niskiej temperatury strzelcy wykazali się hartem ducha i dużym zaangażowaniem w zajęcia szkoleniowe.