Zajęcia szkoleniowe w dniu 28 października 2017 r.

Zgodnie z harmonogramem zajęć szkoleniowych w sobotę 28 października 2017 roku strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” uczestniczyli w strzelaniu kontrolnym na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Tarnobrzegu. Podczas zajęć strzelano z karabinków sportowych KBKS oraz pistoletów MCM Margolin. Ponadto przeprowadzono naukę składania i rozkładania karabinu AKM. Warto zaznaczyć, że dla większości rekrutów z wrześniowego naboru było to pierwsze zetknięcie z bronią palną oraz zasadami funkcjonowania strzelnicy. Jak zawsze, szczególny nacisk położono na zasady bezpieczeństwa przy obsłudze broni oraz znaczenie akronimu BLOS w praktyce.

Dzięki dobrej organizacji i zaangażowaniu instruktorów prowadzących strzelanie zajęcia przebiegły sprawnie i bezpiecznie, a strzelcy wystrzelili prawie 1000 sztuk amunicji.